På videoen ser vi noen spille. Dette er et resultat av fadderbarnvirksomheten. Uten støtte gjennom fadderbarnvirksomheten hadde det ikke vært mulig for disse å lære å spille et instrument.