KOMMER DU?

Utegruppa på besøk på Bergheim bo- og aktivitetssenter

UTEGRUPPA HAR 50 ÅRS-JUBILEUM PÅ SION SØNDAG 29. SEPTEMBER KL. 17:00

Gi gjerne beskjed til Kjell på telefon 9506 5304 eller

Arne på telefon 9324 3231

 

DET BLIR STOR JUBILEUMSFEST MED BEVERTNING I PINSEMENIGHETEN SION, INGEDAL

EN AV MENIGHETENS VIRKEGRENER UTEGRUPPA - TIDLIGERE TRAKTATMISJONEN - ER 50 ÅR.

Alle er da varmt velkommen

 

På jubileumsfesten skal vi dele med hverandre flere hendelser fra virksomheten til glede og inspirasjon. Men allerede her og nå får du en liten oversikt over både nåværende og tidligere steder vi har besøkt, og at det fortsatt er åpne dører når vi kommer med Bibelens budskap om den viktige framtiden!

 

"For så har Gud elsket verden - deg og meg - at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.

 

Vaterland     Hagegata     Iddebo    Søsterveien    Bakke

Halden Helsehus    Bergheim bo- og aktivitetssenter    Bergheim Trygdebolig

Karrestad    Rishaugen    Solheim    St. Joseph    Os Aldershjem    Høk Kro

Halden Sykehjem    Busterudgata Eldresenter    Tosterødberget     Aremark Aldershjem

Kaserna på Festningen    Arbeidersamfunnet

 

 Friluftsmøter:

Halden Torg    Krusetertjern

 

Friluftsmøter på svenskekysten:

Løkholmen    Kungsvik    Krokstrand

 

Evangeliseringsbladet "Kallet" med egen redaksjon ble også en naturlig del av Traktatmisjonens arbeide, og for å nå ut med budskapet om Jesus var den mange som var med i tjenesten som dsitributører av Kallet til samtlige husstander i Halden og Aremark.

      

Litt info om utegruppa

Utegruppa er en gruppe i menigheten som har som hovedmål å drive evangelisering ute på forskjellige institusjoner. Gruppa består av rundt 10 personer og besøker blandt annet:

 

Søsterveien, Vaterland, Hagegata, Halden helsehus, Iddebo, Bergheim bo- og aktivitetssenter og Bakke.

 

Vi spiller, synger og vitner og har korte andakter, og opplever å få være til hjelp og velsignelse. For ikke lenge siden fikk vi også be med to personer til frelse. Vi merker at det er åpne dører for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, og vi blir alltid ønsket velkommen tilbake. Leder for guppa er Birger  Skaar.

 

Utegruppas parole er:

 

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv"

 

 

 

"Utegruppa i aksjon" Fra Karrestad Eldresenter

 

At utegruppa har en viktig funksjon er det ingen tvil om. Beboerne på Karrestad fikk høre et  evangelium - gjennom både sang og vitnesbyrd - hvor veien til frelsen i Kristus Jesus kom klart fram. Arne Helgestad fikk på en klar måte fram hva vi skal gjøre for å bli frelst: Tro på Herren Jesus Kristus så skal du bli frelst.

 

Se bilder fra utegruppa nedenfor.

Birger Skaar er leder av utegruppa

Utegruppa i aksjon på Karrestad

Tilhørerne fikk høre mange kjære og kjente sanger

Tilhørerne følger godt med på andaktsstunden

Tidligere misjonær Thora Brynildsen var også til stede