Litt info om utegruppa

Utegruppa er en gruppe i menigheten som har som hovedmål å drive evangelisering ute på forskjellige institusjoner. Gruppa består av rundt 10 personer og besøker blandt annet:

 

Karrestad eldresenter, Søsterveien, Vaterland, Hagegata, Halden helsehus, Iddebo, Bergheim og Bakke.

 

Vi spiller, synger og vitner og har korte andakter, og opplever å få være til hjelp og velsignelse. For ikke lenge siden fikk vi også be med to personer til frelse. Vi merker at det er åpne dører for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, og vi blir alltid ønsket velkommen tilbake. Leder for guppa er Birger  Skaar.

 

Utegruppas parole er:

 

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv"

 

 

15. jauar 2019 - Fra Karrestad Eldresenter

Et glimt fra "Utegruppa i aksjon"

 

Webansvarlig var tilstede på Karrestad Eldresenter den 15. januar. At utegruppa har en viktig funksjon er det ingen tvil om. Beboerne på Karrestad fikk høre et  evangelium - gjennom både sang og vitnesbyrd - hvor veien til frelsen i Kristus Jesus kom klart fram. Arne Helgestad fikk på en klar måte fram hva vi skal gjøre for å bli frelst: Tro på Herren Jesus Kristus så skal du bli frelst.

 

Se bilder fra utegruppa nedenfor.

Birger Skaar er leder av utegruppa

Utegruppa i aksjon på Karrestad

Tilhørerne fikk høre mange kjære og kjente sanger

Tilhørerne følger godt med på andaktsstunden

Tidligere misjonær Thora Brynildsen var også til stede