Gud tok ham til seg

Enok nevnes bare veldig kort i Bibelen. Den første gang i 1. mosebok 5.21-24 . Enok vandret med Gud i trehundre år etter at han hadde fått Metusalah, og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks dager ble tre hundre og sekstifem år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg.

Han er også nevnt i Hebreerne 11,5. blant troens helter. Ved tro ble Enok rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket han bort. Gud hadde behag i ham. Han etterlot seg et fint vitnesbyrd.

Enok levde i en tid på jorden da menneskenes ondskap var stor på jorden. Enoks oldebarn Noah fikk det samme vitnesbyrd som Enok hadde. Enok levde tronens liv. Han vandret med Gud, og han var Gud til behag.

La oss ta lærdom av det å vandre med Gud. La oss slippe Han til i våre liv, slik at han er vår følgesvenn. Vi møter han i ordet. La han være vår klippe, borg og frelser. Slipp Jesus til så blir himmelen din, ja himmelen er vårt mål.

Hva var årsaken til at Gud hadde behag i ham? Han trodde på Gud, og vandret med Han. Ved tro ble Enok rykket bort så han ikke skulle se døden. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud.

For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker han.

 

 

Sion Ingedal, 01.12.2021

Kjell Håkon Gaulin.

Fariseerne - Matteus evangelium 23.15

De forsøkte å oppfylle loven med alvor og identitet. Selv om de fordømte hykleriet, måtte deres holdning likevel føre til et ubevist hykleri, joh.  8. De levde nemlig som om de var i stand til ved egen kraft og vilje å behage Gud ved å holde hans bud.

At dette ikke var mulig, måtte den tidligere fariseeren Paulus erkjenne. Fil. 3: 5-11. Bare den som tror på Jesus blir rettferdig for Gud, og de blir født på nytt. Fariseernes lære er farlig også for de troende i dag. Mat:  16.6. Utdrag fra Studiebibelen

Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Gal: 2.16. Frelsen hører Herren til. Salme 3: 9.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Underfullt det er å leve Kjærlighetens liv i Gud. Så jeg slipper selv å streve med å holde lovens bud. Frelst ved Åndens kraft fra oven løses vi fra syndens makt.

Ingen kan bli frelst ved loven, bundet til den gamle pakt. Evangelietoner 517.

 

Sion Ingedal, 24.11.2021

Kjell Håkon Gaulin.

 

 

Tilbake til inngangen - Esekiel kapittel 47:1

Esekiel 47:1 - Tilbake til inngangen.

Det kan være fremskritt å bli ført tilbake også. Slik var det for Profeten. Han skulle ut i en vidunderlig strøm av Guds velsignelse. Det levende vann. Tilbake til utgangspunktet. Han slapp å lete. Han ble ledet.

Fra husets inngang - en spasertur man aldri har sett maken til. Så mye vann at han måtte svømme. Ja overflod.

Slik er Frelsens kilde, fylde fra Herren som utgytes over menneskene ved Messias. Frelsens kilde Jesu offerdød på Golgata.

Husets inngang. Det er her vi finner livet, fred for et søkende hjerte. Syndebyrden ble fjernet. Her er all Gudommelig velsignelse.

Hver dag trenger vi Golgatas forsoning, Guds rensende kraft, som er for alle mennesker. Alle vil vi ha dobbeltbekkens velsignelse. Det levende vann som Gud vil gi har en evne som sprenger alle grenser til å fornye og opprette liv.

Må Herren få lede oss tilbake til Husets inngang.

Ved skyggen av ditt kors vil jeg stå, der er balsam for min sjel å få. Mange tusener står der. Der er nok for en og hver. Så kom til Golgata med hjertes begjær.

 

Sion Ingedal, 17.11.2021

Kjell Håkon Gaulin

Trygghet og tro

Viktig side ved den kristne tro:

Trygghet hjelper oss. Bryr seg om oss. 1.Peter 5:7 Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Romerne 8: 38-9 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre.

Det er bare vi selv som kan hindre Jesus å komme til oss. Han tvinger ingen. Alle som tar Han i mot er trygge, for dette livet og det kommende. Romerne 8: 24 For i håpet er vi frelst.

Han gjør i stand et sted for oss joh. 14. Han er veien. Joh. 3: 15 Hver den som tror på Ham, skal ha evig liv. Joh.11  Jesus sier: Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Vi kan regne med Gud. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. 5. Mosebok 31: 8.

Bibelens ord står fast. På Bibelens ord er vi frelst. På Bibelens ord blir vi bevart. Han er all vår trøst.

 

Sion Ingedal, 10.11.2021

Kjell Håkon Gaulin

Hvem er Jesus Kristus ?

Jesus ble født hos jødene. Sann Gud og sant menneske. Navnet Jesus betyr: Gud Frelser. Jesus er Guds sønn.

Jesus lot seg døpe i vann med full neddykkelse  av døperen Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg og Ånden komme ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Kristus betyr: Den salvede.

Jesus ble fristet i ørkenen i førti dager og førti netter når han ba og fastet, men han falt ikke i fristelsen. Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske. Jesus syndet aldri.

Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gaver ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Han kom i menneskes skikkelse, men hans egne tok ikke imot han.

Den tilsynelatende mannen fikk ikke plass i hjertene og samfunnet. Messias-profetiene; Joh. 1.26: - midt i blant eder står en dere ikke kjenner. Villfarelsen var total.

Et livsverk som tilsynelatende knuses, ble til den mest overbevisende seier som noen gang har funnet sted. I årtusener hadde Gud båret over med menneskenes synder.

På Golgata var det slutt på Guds langmodighet. Gud felte en rettferdig dom over synden i sin sønns person. Jesus ble gjort til synd og tok all vår straff fra Adam til oss, - den ble fjernet. Ved tro på dette unngår vi fordømmelsen.

Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Galaterne 3,6

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Galaterne .5,4

Verdens eneste frelsesgrunn, og et håp om evig liv, har vi i Jesus Kristus, som har all makt i himmel og på jord. Han beseiret døden for evig. Jesus lever.

Sion, 03.11.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Synden ligger på lur ved døra

Når vi går ut, er der noe med en gang som vil fange oss. Få vår oppmerksomhet og interesse. Lokke oss bort fra Gud, og glemme det vi har i han.

Vår fiende har kun et mål. Ta oss til fange, plyndre myrde og ødelegg.

Fylle oss med motløshetens ånd, som er et av den ondes største våpen mot Guds utvalgte.

Han vil at vi skal føle oss mislykket som igjen fører oss til hjertesorg og nederlag, men vi skal herske over den.

Våre følelser gir oss nyttig informasjon om oss selv, og om verden rundt oss.

Følelsene er en viktig del av oss. Vi er skapt med evne til å føle.

Vi må være ærlige mot oss selv. Følelsene kan styre tankene våre. Det kan slå ut i så mangt. Derfor er det så viktig å bli fylt av Ånden, som slår ut i gode følelser og seier over det onde. Fred, glede, kjærlighet, trygghet, takknemlighet, avslappet, fri, rolig, levende tilfreds, varm øm og glad.

La meg høre fryd og glede. Salme 51.10

Tjen Herren med glede salme 100.2

Guds rike er inni  i dere. Luk. 17.20-21. Slipp Jesus til, så blir himmelen din.

Han har overvunnet verden med dens lyster, og har all makt i himmel og på jorden.

Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse. Salme 62.2

 

 

Sion Ingedal, 27.10.2021

Kjell Håkon Gaulin

Dråper fra kilden

Kristus kom i tidens fylde, han som kjøpte dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår hos Gud.

Vi som var trellbundet under verdens barnelærdom, er blitt frikjøpt og er sønner og døtre av den levende Gud, ved troen på Jesus Kristus.

Det er han som har sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, det som gjør at vi kan rope Abba, Fader! Med andre ord, vi er kommet inn i et slektskapsforhold til Gud. Vi er født av Gud, vi er hans arvinger og Jesu Kristi medarvinger.

Vi tilhører ikke verden, den som forgår. Vi tilhører det rike som skal bestå til evig tid.

Og fordi I er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper: Abba, Fader!

 

Sion Ingedal, 20.10.2021.

Kjell Håkon Gaulin

Apostlenes gjerninger 16:31

Apostlenes gjerninger 16.31 - De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus! Jesus innbyr til et liv sammen med Ham. Ja, et nytt og trygt liv med Han. 

Situasjonen i syndens verden - som vi fort kan havne i - er farlig. Ha navn av å leve, men være åndelig død. Det skjer når en lar seg fange av den onde.

Den onde fremstår i en falsk forkledning, sympatisk, velmenende, fristende og forlokkende. Ja, en mester til å bagatellisere. Det er ikke så farlig, ta det med ro. Slapp av det ordner seg. Ikke så viktig å gå på møtene.

Vi kjenner argumentene. Vi må derfor holde oss nær Gud og stride troens gode strid. Syndens vei farvel for evig. Ut av negative tanker som gjør oss frustrerte, som igjen kan føre oss til et svart syn på alt og alle.

Bak slike tanker fins en ond makt som kalles Djevelen som er en løgner. Han planter i oss at alt er håpløst og ingen glede. Disse tankene må ut og bort fra vårt hjerte og sinn. Jesus er vår seier. Han sa. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matteus 11,28.

Vi er høyt elsket, og lovet et evig liv. Han er full av kjærlighet til oss. Bekymringer er å suge til seg Djevelens løgner om hva som skjer, og kan skje.

 

Sion Ingedal, 13.10.2021 Kjell H. Gaulin

Den som har sett meg, har sett Faderen. Joh. 14.9

Den misforståtte Gud - alltid misforstått - gjenstand for onde tanker -  mange gjør seg opp en mening om Han - bitre i motgang - hard og urettferdig - bryr seg ikke om oss.. hvis han er til da....

Mange er redd for han.  Skjer det en ulykke sies det straks at det er Guds straffedom. Men å se Hans godhet er vanskelig for mange. Når han gikk her nede, gikk han omkring og gjorde vel.

For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Enten om vi vil eller ikke, trenger vi alle Guds nåde.

Vi når aldri fram til Gud på egne gjerninger. Frelst er vi av nåde. Døpt ved Guds nåde. Nådegaver er av nåde.

Bevart som kristne er av nåde. Den som ikke er gjenstand for Guds nåde, blir en gjenstand for Guds dom.

Guds nåde er ny hver morgen. Nåde strømmer fra korset ned, dyp som havet med stille fred, nok for tid og for evighet, nåde nok for meg.

Selv om jeg synder i stort og i smått, har jeg i blodet full renselse fått. Herren er nådig, ja det har jeg sett. Inntil i dag til i dag.

Det er ikke jeg som skal bære Kristendommen, men det er den som skal bære meg.

 

Sion Ingedal, 06.10.2021

Kjell Håkon Gaulin

Fred

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. 1. kor 1:3.

For å oppleve fred må vi ha vår sak i orden med Gud. Her hilser vi med nåde og fred fra Gud. Ordet fred heter på hebraisk shalom.

Shalom betyr at du føler deg sunn og hel, og uskadd. Altså en positiv velsignelse fra vår Gud i en god samvittighet, som vi har fått fra Jesus. Hva han gjorde for oss på Golgata.

Når vi har mottatt og tror og bekjenner det er vi rettferdiggjort ved troen. Guds fred, som overgår all vår forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Fil 4:7

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke.

Trøstens ord til oss fra Jesus. Han har fredstanker med oss. Ja vi får det jo i velsignelsen. ( Herren løfte sitt åsyn på deg å gi deg fred.)

Fred er å forsone seg med Gud. Salig er dem som skaper fred, for de kal kalles Guds barn. Og ære være dem som bidrar til fred og forsoning.

Som mennesker har vi vel alle opplevd både storm og fredfylt hav. De fleste av oss har vel respekt for et stormfylt hav. Tanken da på å være i en liten båt, gjør oss engstelige og utrygge.

På søndagsskolen sang vi: Min båt er så liten, og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når Han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land.

Som mennesker må vi leve med livets mange motsetninger, og veksle mellom opplevelsen av trygghet, tilhørighet og helhet på den ene siden. Sorgen, angsten og kampen på den andre siden.

Dette er spenninger som det ikke er lett å stå i, og det kan til tider føles som om Gud er borte. Det er godt å erfare at Gud fremdeles er der og virker og griper inn. Vi kan i vår nød og fortvilelse rope til Jesus.

Han er om bord i båten, og vil være vår trygge tilflukt og fred.

 

Sion Ingedal, 29.09.2021

Kjell Håkon Gaulin

Åndelig politi

Jeg leste en liten artikkel hvor det sto Åndelig politi som jeg ønsker å dele noe av innholdet med dere, og tanker jeg fikk.

Ofte skulle man tro, at vi mennesker har fått som oppgave å være åndelig politi i menneskers liv, og prøve å hindre dem i å synde, men det motsatte er tilfelle, vi har fått forsoningens tjeneste, for å kunne fortelle at alt er oppgjort, alt er tilgitt, alt er ferdig til å ta imot.

I 2. kor.5,18-19 står det: Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen.

Skal vi da kunne Bibelen utenat for å kunne forklare dette? Nei Bibelen forteller at vi skal være vitner. Jesus sier i Apg. 1,8: Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Vitner er noen som forteller det de har sett og hørt. Så er vi da sendebud i Kristi sted.

Evangeliet er det som skal sette tonen for forholdet mellom Gud og oss. Jesu budskap til oss er tilgivelse, ikke fordømmelse. Dette er det gode budskap. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Joh. Kap.3

Jesus Kristus er vår forsoner.

 

Sion Ingedal, 22.09.2021

Kjell Håkon Gaulin

Ap. gjerninger 1.1

Lukas legen, evangelisten og forfatteren forteller oss at menigheten forsetter det liv som Jesus levde her på jord. Hans gjerning er avsluttet når det gjelder frelsen.

Golgata forsoningsverk står for alle domstoler. Det han gjorde der, gjelder for alle syndere til alle tider. Hans barmhjertighet, nestekjærlighet, alt som preget hans liv, er et eksempel til etterfølge for hans menighet.

Oppstandelsens kraften skal føres videre til nye mennesker, evangeliets budskap skal levendegjøres i mennesker som har opplevd det med kraft i sine liv.

Det Jødiske folk gjorde en fatal feil. De forkastet han som bygningsmann, den stein som egentlig var hjørnestein. Det er ingen annen mulighet til frelse enn ved å tro på Jesus og ta imot ham.

Dette gjelder ikke bare Jødefolket, de som levde den gang. Jesus er verdens eneste frelser for oss hedninger også.

Dette er grunnvollen som vi må bygge på for å få et evig liv.

 

Sion Ingedal, 15.09.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Frelsen er for alle

Mange har ikke hørt evangeliet. En del har hørt det, men ikke forstått det. En del har hørt det, men ikke trodd det. Noen har forstått det og trodd det, men ikke tatt imot det.

Noen har hørt det, men trodd at det kun gjelder de snille og fromme. Noen har utelatt det fra denne verdens visdom.

Noen har kokt det hele bort i teologi og diskusjoner, men frelsen er for alle.

Frelsen er for alle, Jesus døde på korset for oss alle menneskers synd for om lag totusen år siden. Vi var alle innbefattet.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh. 1:12.

Som mennesker trenger vi Guds hjelp hver dag. Vi må ikke bytte ut denne kilden med denne verdens visdom. Guds ord går aldri ut på dato, men det fornyer vårt indre hver dag.

Jer-2-13 Gud sa. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med levende vann, og har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.

Hvis vi hugger ut våre egne brønner blir vi lik en hage uten vann.

En hage uten vann visner og forfaller. All god duft og liv blir borte. Fruktene som den skulle bære fram dør og råtner. 

Vi trenger livets vann fra Jesus Kristus. Og det vann han vil gi oss, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.

Vi er alle syndere og trenger nåde fra Gud. Det er kun et navn gitt under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst, navnet Jesus. Det er ikke frelse i noen annet navn.

Slipp Jesus inn så blir himmelen din.

 

Sion Ingedal, 08.09.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Jesus Kristus

Jesus er ingen religion stifter i vanlig forstand. Ingen lederskikkelse med jordiske ambisjoner.

Hans rike er ikke av denne verden. Allikevel verdens frelser. Salme 32:8  Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye

Jesus er livets konge, skaper liv av døde ting. Han gir mennesket det mennesket aldri kan arbeide seg fram til, det evige liv. Det evige liv får alle de som tror på han.

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus elsket verden så han kom hit. Den Hellige Ånd elsker oss, og den drar og kaller på oss hver dag, slik at vi ser Kristus klart.

Som mennesker er vi på valg. Vi kan forkaste det, gjør vi det blir det vår egen ulykke. Tar vi i mot, opplever vi Frelse i Jesus Kristus. Det er ikke frelse i noen annen.

Han er grunnvollen vi skal bygge på. Han er en evig Gud. Han er høyt over vår forstand. Alt er Ham underlagt.

Herre, ingen er som du! Det er ingen Gud foruten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. 1.Krønikebok 17,20

 

Sion Ingedal, 01.09.2021

Kjell Håkon Gaulin

Guds kjærlighet

Guds Kjærlighet er som solen. Den stiger opp i øst hver dag, og går sin stille gang mot vest. Den skinner over alle. Solen kaster sitt lys og varme over mørke skoger, skrående lier, fjord og hav. Den strør sitt gull over åker og eng. Naturen strekker seg mot den. Folk i by og land velsigner den. Solen gir lys og varme til alle. Den er selve livskilden på jorden.

Slik er også Guds kjærlighet. Han er skaperen som lar sin sol gå opp over onde og gode. Lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han er vår Far med sin store kjærlighet og uendelige nåde med frelse til alle.

1. joh. 3:1 Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Verden kjenner oss ikke fordi den ikke kjenner ham. Han er mer enn en venn. Han er vår bror. Salige visshet. Han er evig - Vår forløser.

Engler beundrer frelsens vidunder, aldri dens dybder fatte de kan. Tenk, hvilken gåte, frelst ved Guds nåde!  Å, hvor det setter vårt hjerte i brann!

Hans navn er Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Han er vår Hyrde.

 

Sion Ingedal, 25.08.2021

Kjell Håkon Gaulin

Salme 32:8

Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye.

Bibelen vil alltid være kraftkilden og lyskasteren for den som vil finne rett vei og retning i livet. Salomos ordsp 4:20-22 Lytt til det jeg sier. Vend øret til mine ord! Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de gir liv til dem som finner dem, og helsebot for hele kroppen.

Vi lever i en verden full av krav, med makter og myndigheter rundt oss, vi makter ikke alltid å følge opp med fullkommenhet. I årtusener hadde Gud båret over med menneskenes synder.

På Golgata var det slutt på Guds langmodighet. Gud felte en rettferdig dom over synden i sønnens person. Jesus ble gjort til synd. Synden fra Adam til oss fjernet han på korset.

Ved å tro på dette unngår vi fordømmelse. Mennesket velger selv å tro på det eller forkaste det. Forkaster vi det er vi redningsløst fortapt. Veien til seier går gjennom Jesu død på korset.

Den kristne stilling inn for Gud er sikret. Jesu død og oppstandelse avgjorde hele saken, for evig. Gud være lovet min sjel er fri i kraft av blodet. Bort fra din synd, uro og sorg. Bort fra din trelldom tvil og strev.

Jesus vant og jeg har vunnet synger vi.

 

Sion Ingedal, 18.08.2021

Kjell Håkon Gaulin