Kilden

En ekte kilde går ikke tom for vann selv om det er tørkesommer. Den flyter like friskt hver eneste dag. Som mennesker trenger vi rent vann hver eneste dag for å fungere, ja det er viktig og nødvendig.

Kilden kan sammenlignes med den levende kilde Kristus Jesus selv. Fra ham utgår det velsignelse og åndelige impulser hver eneste dag som vi trenger. Derfor er det så viktig for oss som tror på han, at vi lever ved denne kilden hver eneste dag, og drikker det levende vann.

I dag er det så mange kilder og tilbud og øse av, men som ikke holder vann i tørketiden. Den gode kilden blir aldri tom. Den gode kilden gir legedom, kraft og velsignelse til Guds barn gjennom alle tider, og den er like frisk i dag. Den går aldri ut på dato.

Jesus selv satt ved Jakobs  brønn da kvinnen fra Samaria kom for å hente opp vann fra brønnen. Jesus var der og ville gi henne det levende vann! Kvinnen ble forundret, og kom med mange spørsmål til Jesus. Jesus svarte henne: Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.

Vi må veien om Jesus for å oppleve dette. Kvinnens øyne ble åpnet og hun fikk oppleve Jesus. Hun lot sin vannkrukke stå og gikk inn i byen Og sa til folket: Kom å se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias ?

De dro da ut fra byen og kom til ham. Og mange Samaritanere  kom til troen på han. Jesus er den samme i dag. Verdens frelser. Den levende kilden som aldri går tom for vann. Som en hjort skriker etter rinnende bekker, slik skriker min sjel etter deg Gud. Salme 42:2

Ditt åndelige liv skriker etter vann og, det er vondt å være tørst og ikke finne vann. Men i dag kan vi gå til kilden med det levende vann. Han ser våre tårer og våre behov. Og vi kan drikke hver dag for uten penger og betaling. Ja, alt er av bare nåde.

 

Sion Ingedal, 20.01. 2021.  

Kjell Håkon Gaulin

 

 

 

 

Overmakten

Leste et lite stykke i et blad om overmakten.

Seksten romerske soldater møtte overmakten. Det var ikke nok til å passe på Peter da han ble kastet i fengsel. Han ble bundet med to lenker og sov mellom to soldater som passet på ham. Vaktmenn utenfor dørene som voktet fengselet, men de møtte overmakten ved at noen ba helhjertet til Gud!

 Og se, en Herrens engel stod der, og et lys skinte i fangerommet og vekket Peter og lenkene falt av. Jernporten gikk opp av seg selv, og Peter vandret ut som en fri mann. Så ble engelen borte.

De som ba for Peter ble veldig overrasket da han banket på døren. Det var en pike ved navn Rode som gikk ut for å høre etter. Hun kjente igjen Peters stemme.

Av bare glede glemte hun å åpne døren. Hun sprang inn og fortalte at Peter stod utenfor. De sa til henne. Du er fra sans og samling! De trodde at det var hans engel! Når de endelig lukket opp for Peter og fikk se ham, ble de ute av seg selv av undring.

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

 

Sion Ingedal, 13.01.2021

Kjell Håkon Gaulin

Menigheten

Guds menighet på jorden består av alle hans barn som tror på han, og bekjent at de vil ha han som Herre i sitt liv. Da er vi i Guds familie. Vi er alle kjøpt med Jesu Kristi blod.

Menigheten er ikke en organisjon, men en organisme, et levende fellesskap. Menigheten skal - på verdens stormende hav - være et fyrtårn som under alle forhold fungerer og viser vei til himmelens trygge havn.

Menigheten skal være en redningsstasjon for dem som lider skipbrudd, for de mislykkede, de forvillede, de elendige, de utstøtte og alle som trenger hjelp og trøst.

Menigheten er det sterkeste som finnes på jorden. Matteus 16,18 - Menigheten er det eneste som skal overleve og seire over alt.

Den lokale menighet er et samfunn av kristne som kommer sammen for å ha fellesskap med Gud og hverandre. Vi samles om Guds ord, bønn, sang og lovprisning, dåp og nattverd.

Som lokal menighet må vi ta ansvar og omsorg for hverandre og fellesskapet. Menighetens fundament ble lagt på langfredag, da Jesus døde på korset, og ble hoved hjørnesteinen.

Ved Den Hellige Ånd bygger Kristus sin menighet på jorden. Jesu menighet er Kristi hemmlighet Ef.3.3-11 - historiens største mirakel.

Menigheten er i verden, men ikke av verden Joh. 15,19. Derfor vil verden alltid hate Guds rike. Menighetens oppgave og oppdrag er misjonsbefalingen; Matteus 28, 19-20. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.

Menigheten skal være Jesu representant på jorden. Som Guds barn har vi fått - i all ydmykhet - fullmakt til å opptre på Guds vegne. Vi skal være Jesu munn, hans hender og hans føtter. Menigheten er i dag det eneste redskap Gud virker gjennom på jorden.

Så er vi da utsendinger for Kristus 2. Kor. 5,20.

 

Sion Ingedal, 06.01.2021.

Kjell Håkon Gaulin

 

Guds Ord

Vi lever i en verden som stadig forandrer seg. Det er snart ingen grenser hva menneskene får til. Kunnskapen er blitt stor. Vi henger nesten ikke med på det som skjeer, og på det som har skjedd siden 2. verdenskrig.

Når det gjelder Guds ord er det store krefter som har prøvd å få det vekk. Mange forakter det. Noen mener at det er avleggs og ubetydelig, gammeldags, uaktuelt og uhistorisk, men Bibelen Guds ord har overlevd.

Guds ord består. Ja, Jesus sa selv! Meg er gitt allmakt i himmel og på jord. Guds ord står fast om en fjellene rokkes. Guds løfter er til å stole på. Løftene er til oss som tar de imot og tror på ham, og løftene er mange.

Løfter for enhver situasjon, til syndere og fromme, syke og friske, gamle og unge, fattige og rike. Det Gud har sagt kommer til å skje.

Guds ord står fast, og er der om du liker det, eller ikke liker det

Guds ord står fast til evig tid.

 

Sion Ingedal, 30.12.2020

Kjell Håkon Gaulin

Jesaja 9:6 - For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skuldrer, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Han ga avkall på herligheten, Hebreerne 10:5. Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg.

Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ha. Det var ikke plass for han i herberget, men Jesus ble født i en stall.

En har sagt: det eneste stedet det var plass for ham på jorden, var på et kors.

Hyrdene fikk høre budskapet først. Og de ble hilst med ordet frykt ikke. De fikk se og oppleve en hel hærskare av engler som lovpriste Gud og sa: ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden. I mennesker Guds velbehag.

Da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre. La oss gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.

Hyrdene fortalte det ord som var talt til dem om dette barnet. Alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene. Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.

Hyrdene fant Jesus. Han er å finne i dag også. Den som finner meg, finner livet og får nåde hos  Gud. Han er verdens frelser. Han er vår redning.

 

Sion Ingedal, 23.12.2020

Kjell Håkon Gaulin

Gi akt!

Derfor må vi så meget mer gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. Heb. 2:1. 

Ordet "Gi akt" brukes innen skipsfart og rommer; "hold fast kurs så det ikke drives bort, eller flyter forbi sitt mål på grunn av strømmer" - Gi akt på det så det ikke fører skipet galt av sted. Tenk på dette, lev i dette, for at din fremgang kan bli åpenbart for alle. 1.Timoteus 4:15.

Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre, men enhver se til hvorledes han bygger videre. 1. Kor. 3:11-11.

Forkynn ordet, vær rede i tid og utid , overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære.

Vi må aldri la strømningene i tiden drive oss bort fra forsoningens grunn. Det er på forsoningens grunn vi møter og opplever Gud og alle hans velsignelser.

Gi akt på dette så du ikke driver bort fra sentrum. Jesu Kristi forsoningsverk.

 

Sion Ingedal, 16.12.2020.

Kjell Håkon Gaulin.

Navnet over alle navn

Engelen sa til Jomfru Maria. Du skal føde en sønn, og gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. For alle som har lært og opplevd Jesus å kjenne. Stråler hans navn fremfor alle andre.

Han er stjernen i den mørke natten, sjelens anker og trygge grunn.

Han er veien til Gud. Han er sannheten om Gud. Han er livet i Gud.

Hans navn forkynnes i alle verdensdeler. Hans navn synges av jublende ungdom og hviskes av gamle og trette mennesker.

Ja, barnestemmer roper det i kor. Handlekraftige mennesker ber sine bønner i dette navn.

I Jesu navn forkynnes syndenes forlatelse. Navnet Jesus betyr mer for menneskeheten alene enn alle andre navn til sammen.

Alle andre navn blekner fullstendig i glansen av dette navn.

Hans navn stråler og gir oss håp og legedom.

I dette navnet er det frelse for hver den som tror.

Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.

For det navnet må hatet vike. For det navn må ondskap fly.

Hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

 

Sion Ingedal 09.12.2020.

Kjell Håkon Gaulin.

Den Store Gaven

Jakob 1:17 - All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Den største av alle gaver er at han gav seg selv. Denne gaven er mye større enn vi kan begripe.

Han er full av kjærlighet imot oss. Han så vår tilstand. Han grep inn i vårt sted, døde i vårt sted og seiret over døden, og sto opp igjen. Døden kunne ikke holde han tilbake. Han åpnet en ny og levende vei for oss alle til frelse og forløsning.

Her er Guds kjærlighet åpenbart til frelse for alle mennesker. Gud er kjærlighet, og han vil at alle mennesker skal bli frelst.

Som en hjort skriker etter rinnende bekker, slik skriker min sjel etter deg Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Salme 2: 2-3

Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Åp.3: 11

 

Sion 02.12.2020.

Kjell Håkon Gaulin.

 

 

Den levende sten

Kom til ham, den levende sten.  1.Peter 2,4.

Kristus har mange betegnelser i skriften. En av dem er, den levende sten.

De som kommer i berøring med ham og opplever forvandling, blir også levende. Vi skal nemlig bygges opp som levende steiner i et åndelig hus, og ingen blir en levende stein uten å ha vært hos ham som kalles den levende stein.

Han er den som er i stand til å knuse all stolthet og prakt. Han er den som har all makt i himmel og på jord. Kristus Jesus er seierherren.

Han er den eneste som kan si, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære og jeg vil gi dere hvile.

Kom til ham, den levende sten, så blir du en del av det åndelige huset som Herren bygger.

 

Sion Ingedal 25.11.2020

Kjell Håkon Gaulin

Ydmykhet

Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Den som er hovmodig kan få problemer på grunn av sin holdning.

Ydmykhet er himmelsk visdom. Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom. Ydmykhet utløser Guds velbehag og nåde. Nåde er noe vi får, og gir. Nåden er grenseløs

16 romerske soldater var ikke nok til å passe på Peter, da han var kastet i fengsel med fotlenker rundt benene. Soldatene som skulle passe på han møtte overmakten. Det var noen som helhjertet ba for han.

Jordskjelvet kom og lenkene falt av han. Jernporten gikk opp av seg selv, og Peter vandret ut som en fri mann. De som ba for han, ble veldig overrasket da Peter banket på døren. Gud hørte deres inderlige bønner og Gud grep inn.

Gud er den samme i dag, men vi er av den oppfatning at vi må gjøre ett eller annet for at Gud skal høre oss. Vi trenger ikke å finne på noe nytt - bønnens makt er den samme i dag, den fungerer. Står det noe sted at vi må slutte med noe?

Matteus 7,7-11 Be så skal dere få. Let så skal dere finne . Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.

Sion Ingedal, 18. november 2020

Kjell Håkon Gaulin

Helbredelse og god helse.

Helbredelse og god helse er jo noe vi alle mennesker ønsker å ha. Salme 107:20 Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem fra deres graver. For et løfte. Det er til oss som tror på en levende Gud.

Ordsp. 4:20-22 Lytt til det jeg sier, min sønn, vend øret og hør mine ord! Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de gir liv til dem som finner dem, og helsebot for hele kroppen. Det er bedre å feste øynene på Jesus og hans løfter enn på problemene.

Jes 53: 5 Ved hans sår har vi fått legedom.

2. Kor. 1:20 Gud står ved sine løfter! Kristus er ikke ja og nei, men i ham er bare ja.

Jakob 5:16 Synd kan stenge for både bønnhørelse og helbredelse.

 1.    Joh. 1: 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.

 Ordsp. 17:22 Glede i hjerte gir god helse, mismot tærer på marg og ben.

 Salme 37:4 Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker!

 Fil. 4:4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere.

 Neh. 8: 10 Vær ikke bedrøvet!  For gleden i Gud er vår styrke.

Fil 4: 6-7  Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn  og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

La oss takke Gud for alt i Guds rike, så det motsatte holdninger ikke slipper inn som gjør oss bitre, sure, misunnelige, utakknemlige og motløse.

La ikke det krampaktige få tak, men la oss hvile i Guds løfter og barnslig stole på at han holder det han har lovet.

 

Sion Ingedal, 11.11.2020

Kjell H. Gaulin

 

 

Tungen og dens synder

Jakobs brev 3:5 Slik er det med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann!

Vi må være varsomme med våre ord. Et uvennlig ord som baktalelse kan skade vår neste, og gi tragedier. Tenk hvor stor skade det vi kan gjøre med det lille lemmet hvis vi ikke holder det i tømme.

Det virker så ufarlig de små handlingene kan ha, men hvor farlig det er når ilden er ødeleggende og sprer seg, og gjør det onde. Det er da godt å vite at vi kan gjøre det gode med vår tunge. Velsigne hverandre. Tale vel om hverandre. Hjelpe hverandre, dele ordet sammen, og spre lys og varme rundt oss.

Herren vil at vi skal tenke på hvor stor betydning de små handlingene kan ha, og hvor velsignet det er når den er god og gjør godt i en kald og mørk verden. Derfor skal vi ikke tro at det vonde er ufarlig fordi det synes å være så lite, heller ikke at det gode er ubetydelig fordi vi syntes det er så lite. La oss trøste og hjelpe hverandre.

Vent på Herren! Vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren ! Salme 27:14

Et vennlig ord betyr så mye.

 

Sion Ingedal, 04.11.2020

Kjell H. Gaulin

 

Frihet

Som mennesker leter vi alltid etter noe. Vi ønsker å leve i frihet, og vi er skapt til å leve i frihet. For å finne den riktige frihet må vi lete der hvor friheten kommer fra. Vi trenger en høyre makt som kan sette oss i frihet.

Johannes 8:36 - Får da sønnen frigjort eder, da blir i virkelig fri. Det er hos Jesus vi blir satt i frihet. Han kommer oss til hjelp i alle livets situasjoner.

En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer. 5.Mos.33:26-27. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Gud.

Syndefallet skapte en helt ny situasjon. Den onde kommer til oss med fristelser og plager. Mennesket blir fylt med redsel, som igjen fører oss inn i trelldom, frykt, angst og vanskelige situasjoner. Han bruker den samme ordene som da han fristet Eva i Edens Hage: Har Gud virkelig sagt.

Hele verden ble fylt med frykt og ondskap, land mot land, og rike mot rike, når synden kom inn i verden. For en katastrofe. La oss ikke fortvile. Jesus har all makt, han kommer igjen for å skape fred på jorden. Derfor står vårt håp til han.

Jeg leste at Bibelsk håp hviler på Guds løfter. Håp er ikke mindreverdig i forhold til tro, men en forlengelse av troen. Tro er den nåværende besittelse av  Nåde. Håp er å ha tillit til Nådens framtidige resultater.

Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse. Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern, jeg skal ikke vakle Salme 62:2-3

Fri er og være fri i frihet.

 

Sion Ingedal, 28.10.2020

Kjell H. Gaulin

Guds Ord står fast

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.  Luk 21,33. Det er godt å ha et trykt og godt feste i en urolig verden som stadig er i forandring. Herrens ord er til oss alle, som tar imot det. Hans løfter og trøst til oss, er at allting er tilgitt og glemt. Våre synder som plaget oss har han betalt på Golgata. Guds ord står fast om enn fjellene rokkes.

Mange har prøvd å angripe og forakte det som gammeldags, uaktuelt, men det går aldri ut på dato. Guds løfter til oss er til å stole på. Løftene er til oss som tror på ham:  Unge, gamle, fattige, syke, fromme, friske, syndere, fromme og rike. Ja, alle de som tok imot han ga han rett til å bli Guds barn de som tror på hans navn.

Himmel og jord skal brenne. Høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne, løftene de står fast.

Jesus sa, før han for bort: Jeg vil ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Den Hellige Ånd er med oss, og minner om Guds ord i våre daglige forhold. Løftene til oss er for enhver situasjon og for ethvert menneske. Et løfte er en erklæring av avsenders vilje.

Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.

Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.

 

Sion Ingedal, 21.10.2020

Kjell H. Gaulin.

 

Glem Ikke!

Ta deg i vare så du ikke glemmer Herren, 5. Mosebok 6:12

Glemsomhet kan være farlig. Når et helt folk glemmer sin fortid, er det omtrent som når et menneske mister hukommelsen. Da  blir man udugelig både for nåtiden og framtiden. Våre materielle goder og gaver takker vi Herren for, vi må ikke glemme giveren opp i alt dette. 

Salme 103; Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte.

La oss ta oss i vare, så vi ikke glemmer Herren. La oss feste blikket på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss. Han har omsorg for oss, og glemmer oss ikke.  Han vil at alle mennesker skal bli frelst.

 

Sion Ingedal, 14 oktober 2020

Kjell H. Gaulin

Hva er tro?

Tro er ikke følelser. Våre følelser tilhører vår menneskelige natur. De er som vinden, svinger i alle retninger.

Vi har et eksempel fra Bibelen som viser den frelsende tro: Før Israelsfolket dro ut av Egypt, befalte Gud dem å slakte et lyteløst lam. De skulle stryke blodet på de to dørstolpene og dørbjelken til huset hvor de var. Da Guds engel kom, så han blodet, og gikk forbi. Men det gjorde han ikke hos Egypterne.

Det var blodet som frelste Israelittene. Deres forståelse av Gud eller deres følelser mens de var inne i huset, betydde ingen ting. Blodet var nok (2. mos. Kap. 12). Hvis ikke de hadde strøket blod på dørstolpene og dørbjelken, ville de ha lidd samme straff som Egypterne.

Det er også blodet som frelser oss i dag. Jesus hans blod renser fra all synd 1. joh. 1:7

Joh. 3:16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tro er å stole på, holde fast på Guds løfte. 1. Joh. 5:14-15.

 

Sion Ingedal, 07.10.2020

Kjell H. Gaulin

 

 

Å frykte Gud

Hva menes det med å frykte Gud?

Det er to slags frykt.

1. Å være redd.
2. Å ha ærefrykt, respekt.

Adam og Eva. Da de hadde falt i synd i Edens hage, ble de redde og gjemte seg for Gud. 1.Mos.3. Den rette gudsfrykt driver oss inn til Gud. Trelldomsfrykten er redd for Gud.

Rom 8:15 Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba far! Som betyr pappa.

Jesaja 1:18 Kom la oss gjøre opp vår sak sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.

Gud er en evig og god Gud. Han vil at alle mennesker skal bli frelst, og berget for evigheten.

Hør alle hans løfter til oss.

Jes. 53: 5-6 Gud tok vår straff på seg, for at vi skulle gå fri. Vi kan ikke frelse oss selv.

Salme 34:23 Ingen som tyr til ham, skal lide straff.

Før var vi redde for Gud. Ja, Bibelen sier at vi var fiender rom.5:10. Men nå er Gud vår beste venn og trygghet, ja en evig Far for oss.

Rom.10:9-10 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Sion Ingedal, 30.09.2020

Kjell H. Gaulin

 

Jesus ble prøvd i alt, dog uten synd.

Jesus ble født som menneske og Guds sønn. Han vokste opp som andre barn i Nasaret. Ble omskåret. Var i templet som tolv års gammel gutt, men folket og prestene var ikke klar over hvem han var. De undret seg over hvilken kunnskap han hadde. Prøvde yrkeslivet som tømrer. Ja, det ble sagt om han, tømmermannens sønn. Han ble prøvd og fikk oppleve sorg og smerte.

Hans første under var i bryllupet i Kanaan hvor han gjorde vin av vann. Da begynte hans virksomhet som han skulle fullbyrde her på jorden 30 år gammel. Folk forsto, og han sa det selv at himmelens rike var kommet nær. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han. Alle de som tok imot han gav han rett til å bli Guds, de som tror på hans navn.

Aldri har noen talt med en slik autoritet. Folket ble forundret. Jesu budskap gjorde et sterkt inntrykk. Aldri har noe menneske talt slik som denne mannen Joh.7:16. Det var vanlig at en profet sa: Så sier Herren. Jesus sa aldri dette, men han sa: Jeg sier dere. Mat.5:22. Jesus var selv ordet og Herren.

Jesus gir en klar beskjed Mat. 10:7-8 Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær! Helbred syke,vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Jesus viste folket her på jorden at han har all makt, også i himmelen.

Jesus ble født for å dø i vårt sted. Jesus død på korset er historiens viktigste begivenhet. Da ble djevelen og alle mørkets makter en gang og for alltid beseiret. Kol. 2:15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Frelsen til oss er gratis, men Jesus betalte dyrt for oss at vi skulle bli frelst. Han sonet all verdens synd, da han døde i vårt sted. Dødsrikets porter han sprengte. 1.åp.1:18 står det at Jesus har nøklene til døden og dødsriket. Det betyr at han har makten. 1. kor. 15 oppstandelseskapitlet: Den tredje dagen sto han opp, og kom ut av graven.

Oppstandelsen var et faktum. Førti dager etter oppstandelsen ble han løftet opp mot himmelen og en sky tok han bort, mens hans disipler så på. Han skal komme igjen på samme måten som han for bort. Ja kom Herre Jesus kom snart.

 

Sion Ingedal, 23.09.2020

Kjell H. Gaulin

Engler

Ordet engel betyr sendebud. Guds ambassadører, hans budbærer, hans soldater. Salme 91:11. For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. Salme 34:8  Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare. Englene åpenbarte seg for hyrdene på marken. Eder er i dag en frelser født.

Englene er skapte vesener kol. 1:16. Englene er åndsvesener, men kan også opptre i fysisk tilstand. De kan se ut som mennesker. De kan opptre både synlig og usynlig. Englene er veldig i makt og kraft. De utfører Guds oppdrag med en myndighet og kraft som ingen andre kan motstå.

Herrens engel steg ned fra himmelen og veltet stenen fra Jesu graven. Han var som lyn å se til, og klærne var hvite som snø.  Mat: 28 : 2-3. Når tiden er inne, skal en engel gripe Satan, den gamle slange, binde ham, og kaste ham i avgrunnen for tusen år. Åp. 20:2-3

Englene er udødelige. Evighetsvesener som aldri dør. Englene er hellige vesener. De er syndfrie. De er ærlige, lydige, ydmyke og tallrike. Englene skal ikke tilbedes Åp. 19:10 og Åp. 22:8-9. De er tallrike Åp. 5:11 det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.

Erkeengelen Mikael overengel nevnes som engleverdens fyrste og hærfører. Bibelen nevner han ved navn flere ganger. Engelen Mikael er spesielt satt til å verne om Israel. Dan.12:1 Dan.10:20. navnet Mikael betyr: Hvem er lik Herren.

Engelen Gabriel: Guds budbærer, Guds mann eller Guds helt. Han er nevnt i bibelen fire ganger Guds sendebud gode og viktige nyheter. Han bar bud til jomfru Maria at Frelseren skulle fødes.

Vi takker Gud for hans hellige engler. Og vi ber Gud om hjelp så vi alltid må ferdes der hans engler vokter, leder og verner Guds folk.

 

Sion Ingedal, 16.09.2020

Kjell H. Gaulin

Jesus vant og jeg har vunnet.

Satan betyr motstander. Satan er Guds totale motstander. Han står imot Gud og alt hva Gud er og har, med alle mulige midler. Satan hovedfiende her på jorden er alle kristne og Guds utvalgte folk, Israel.

Den onde Satan er all ondskaps kilde og utspring. Han er totalt ond, tvers igjennom. Mat. 13:19 en løgner. Djevelen betyr anklager og baktaler, en som gjør alt i sin makt for å sverte og beskylde andre. Han anklager og kritiserer Gud, og det samme om menneske overfor Gud.

Fristeren Satan kan skape seg om til en lysets engel 2. kor. 11:14. Han er et åndsvesen, men han kan også opptre i legeme skikkelse. Det kan ikke demonene, de onde ånder. Satan frister alle. Eva var det første mennesket som ble fristet.

Fristeren vil alltid sette inn sine angrep når vi er svake og der vi er svake. Joh. 10:10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge.

Jesus Kristus har all makt Kol. 2:15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Mat: 28:18-19 Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus Kristus. Vi er under Guds trygge omsorg 2.tess 3:3.

Om verden full av djevler var om ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har. Den som Guds sverd kan bruke. Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingen ting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde. (Luther)

Jesu død på korset er historiens viktigste begivenhet. Da ble djevelen og alle mørkets makter en gang og for alltid beseiret. I åp. 1:18 står det at Jesus har nøklene til døden og dødsriket. Det betyr at han har makten, og at nå er det han som bestemmer.

2. kor: 5:17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Jesus Kristus, sann Gud fra evighet, sann Gud og sant menneske i sitt jordeliv, sann Gud og sant herliggjort menneske i all evighet.

Frelsen er til alle mennesker. Frelsen er en Guds gave, av bare nåde.

 

Sion Ingedal, 09.09.2020

Kjell H. Gaulin

Gud er trofast

Gud er trofast. Han forlater ingen, men mange mennesker forlater Gud.

Menneskenaturen er sterk religiøs. Det er nedlagt i mennesket et behov for en høyre makt å støtte seg til, en gud som gir kjærlighet, trygghet og tilgivelse.

Bare Bibelens Gud kan dekke disse grunnleggende behov. Når mennesket forlater Gud, har det fremdeles sitt religiøse behov. Da vil andre ting få den plassen Gud skulle hatt.

Mennesket er skapt til fellesskap med Gud. Dette fellesskap er nødvendig for menneskets trygghet og harmoni. Jes. 48.22 De gudløse har ingen fred, sier Herren. Dette er hva vi trenger i dag, ja, til alle tider. Budskapet om frelse skal forkynnes.

Salme 33.9 Han talte, og det skjedde, han bød, og det stod der.

2. tim 2.14 Dette skal du minne om!

For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. Vi skal møte tidens vantro og det veldige religiøse behov hos folk, med en bibelsk forkynnelse i Ånds og Krafts bevis.

Den som leter etter Gud, må lete der han er å finne. Det er først og fremst i Bibelen, Guds eget ord. Det er de hellige skrifter som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Jeremia 15.16 Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre hærskarenes Gud.

 

Sion Ingedal, 01.09.2020

Kjell H. Gaulin.