Påskebudskapet

Vi går nå inn i Påskehøytiden, og vi vil minne hverandre om Nattverdens betydning.

Nattverden Matteus kap. 26 vers 26-28.

Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa:

"Ta, et!  Dette er mitt legeme"

Og Han tok en kalk, takket, gav dem og sa:  "Drikk av den alle. For dette er mitt blod, den nye pakts  blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse."

Nattverdsmåltidet er for de kristne, og har stor betydning for oss som troende - et møtested mellom oss og Gud - et styrkemåltid for oss troende. Jesus sa, gjør dette til minne om meg. Vi har fått et oppdrag og forkynne Herrens død inntil Han kommer.

Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? 1. kor. 10,16. Velsignelsens  kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod.

Nattverden er et minnemåltid, et samfunnsmåltid, et takkemåltid, et seiersmåltid, et styrkemåltid, et reisemåltid, og et profetisk måltid.

Skjærtorsdag er et minne om innstiftelsen av nattverden. Etter måltidet gikk Jesus til Getsemane hagen sammen med sine disipler for å be. Han ble forrådt av Judas og arrestert hvor han måtte gjennom harde og brutale forhør. Han ble slått og hånet, og dømt til døden og ble hengt på et kors for å dø.

Alle Hans disipler forlot han av redsler når de så hva de gjorde med Jesus. De korsfestet Ham utenfor Jerusalem - stedet Golgata. Her ble Jesus korsfestet sammen med to røvere, en på høyre side og en på venstre side.

Når Jesus døde og ropte ut det er fullbrakt, skalv jorden og fjell revnet. Forhenget i templet revnet fra øverst til nederst. Graver ble åpnet, og døde sto opp. Og folk som så det, ble forferdet over det som skjedde.

Jesus ble gravlagt i en grav i fjellet med en stor stein foran inngangen, pluss at soldater skulle vokte graven.

Jesus sto opp den tredje dagen. Døden kunne ikke holde Han tilbake. Den første påskedag sto Jesus opp og gikk ut av graven.

Ja, vi synger så fint i en påskesang:

Påskemorgen slokker sorgen til evig tid. Redningsmannen er oppstanden.

Han er vår forsoning til evig tid. Fagre skarer opp vi farer fra grav til sky.

Jesus har beseiret døden. Jesus sa: Den som tror på meg skal leve om han enn dør.

Påskesangen i Evangelietoner står det nr. 33 synger vi så salig:

"Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt".

Når Gud er for oss, hvem er da imot oss.

Gud velsigne deg. En velsignet god påske

 

Sion 06.04.2020

Kjell H. Gaulin

Hilsen fra forstanderen

Hei alle sammen

Ønsker å hilse dere med salme 62:1

Bare i håp til Gud er min sjel stille, min  frelse kommer fra Ham. Bare Han  er mitt fjell og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes.

Våre følelser og sinnsstemninger kommer og går. Er det noe vi trenger, så er det et anker for sjelen, for den flyr hit og dit. Hebreerne 6:19

 

Efeserne 4:14: La oss ikke lenger kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsen listige grep.

Bibelen forteller at det er en Herre, en tro, og en dåp. 

La oss forankre oss i Guds ord, og ta på oss Guds fulle rustning. Å tjene Gud er ikke noe vi gjør for å oppnå noe. Han er all vår trøst. Han forstår oss, og er vår hjelper når det røyner på. Ingen kristen blir forlatt i nøden, nei han er der hos oss. Han er kilden med det levende vann.

 

Vi synger så fint i en sang.

Sørg, å, kjære Fader, du, jeg vil ikke sørge, Ikke med bekymret hu Om min fremtid spørre. Sørg du for meg all min tid, Sørg for meg og mine, Gud allmektig, nåde, blid, Sørg for alle dine!

 

Med vennlig hilsen

Kjell H.Gaulin

Gud er en god Gud

I dag er det onsdag 25 mars 2020, og hadde alt vært normalt så skulle vi vært på årsmøte på Sion i kveld, men på grunn av Coronaviruset så har vi innstilt møtene inn til videre, slik våre myndigheter har bestemt, og det er nok best for oss alle, noe vi respekterer

Vi takker Gud for at vi bor i et så godt land. La oss huske på våre myndigheter i bønn at de må ta de rette valgene.

 

Jeg leste et fint stykke her om dagen som jeg ønsker å dele med dere.

Det kommer til syne.

Når snøen dekker et landskap, dekker den også mye annet:

Søppel noen har kastet fra seg eller ekskrementer fra dyr, for eksempel. Så smelter snøen igjen, og det kommer fram igjen.

Å dekke over noe, er noe annet enn å fjerne det. Noen ganger kan det å dekke over noe være et utrykk for blyghet – man «dekker sin nakenhet «.

Andre ganger handler det om å ville skjule noe i mer negativ forstand. Men det man dekker over, kommer gjerne til syne igjen.

Evangeliet handler ikke om å dekke over menneskenes synd. Det handler om å fjerne den.

Paulus skrev til de kristne i Kolosserne:  Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset

(2,14). Jesus la ikke gjeldsbrevet til side eller kastet det – han slettet det, han tok det bort. Vi ser dem aldri mer.

Med disse ordene ønsker jeg dere alle Guds rike velsignelse.

Vær ved godt mot - Jesus lever og går i forbønn for oss.

 

Kjell H. Gaulin

Gud står de stolte imot, men de ydmyke finner nåde - Sion 20.03.2020

Hva er det å være stolt?

En følelse av selvtillit og beundring ovenfor oss selv, som kan få oss til å tro at vi er bedre enn andre. Ofte er slike personer stresset og engstelige.

De er alltid på vakt, og sammenligner seg selv med andre for å forsikre seg selv om at det de tror stemmer.

Skjuler usikkerheten sin gjennom sin stolthet. Oppfører seg som om de er bedre enn andre, men skjelver på innsiden.

Stolthet gir stress. Strever alltid å være i sentrum av oppmerksomheten, og vite å være bedre enn andre. Ute av stand til å beundre andre. De vet ikke hvordan man lytter.

Bare ute etter all oppmerksomheten at det hindrer dem å lytte til andre. Selvopptatte.

Alltid ute etter å demonstrere hva de kan og vet. Finner ikke ro, noe som igjen hindrer dem i å være lykkelige. Istedenfor å løse problemene sine, gjemmer de dem.

For å endre stolte handlinger må vi klare å sette oss inn i andres situasjon og se ting fra deres perspektiv, lære å be om tilgivelse.

For å slutte å ha stolte holdninger, må en slutte å ha et veldig idealistisk bilde av seg selv. Slutte å opptre som perfekte. Slutte å ha så stolte holdninger, så vi ikke kan akseptere ufullkommenheter.

Få vekk frykten for fiasko og ufullkommenhet. Unnskyld og ydmyk, hjelper oss til å bli tryggere og rolige.

Når vi er ydmyke finner vi nøkkelen, til et bedre liv sammen med andre, og et tilgivende sinn. Da finner vi roen. Min fred gir jeg dere sa Jesus.

 

Er ydmyk en sterk side, eller en svakhet ?

Ydmykhet er nøkkelen til framgang. Hva sier Bibelen 1.Pet. 5,5 Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Den som er hovmodig kan få problemer på grunn av sin holdning. Ydmykhet er himmelsk visdom.

1.Samuel 2,3 Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom. Ydmykhet utløser Guds velbehag og nåde.Nåde er noe vi får og gir.

 

MVH.Kjell G.

Tidligere andakter:

Desember 2019

Dråper fra kilden. Luk. 2,8.

Det var noen hyrder der på stedet…..»

De første som fikk høre om underet som var skjedd i stallen i Betlehem, var noen hyrder ute på markene. De holt nattevakt over hjorden sin og ble meget forskrekket da natten ble forvandlet til dag av Herrens herlighet.

Da Jesus døde på Golgata, ble det mørke om dagen, men da han fødes i Betlehem, ble det lys om natten. Hyrdene var ikke vant til slik.

De var ikke vant til at folk i det hele tatt brydde seg om dem. De var ikke så godt ansett i de dager.

Gamle rabbinske skrifter legger for dagen at på denne tiden kunne man f.eks. ikke bruke en hyrde som vitne i en rettsak. Han var ikke troverdig nok og ble i klasse med løse eksistenser.

Men da Gud skulle ha vitner til det største som inntil nå var skjedd,

Sønnens fødsel, valgte han ut noen som ikke hadde adgang til en jordisk rettsal. De skulle være de første vitner til det som hadde skjedd.

Hyrdene trodde det budskap de fikk. De diskuterte ikke tiden bort med å veie for og imot, ved å spekulere på om dette kunne være rett. De gikk ikke engang innom andre hyrdeflokker på veien og spurte om de hadde sett noe. De sa til hverandre: « La oss nå gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!»

De skyndte seg av sted og fant hva Gud hadde åpenbart.

Gud har åpenbart seg på mange måter gjennom tiden, og han åpenbarer seg fremdeles. Han kommer til mennesker som er mottakelige for hans velsignelse. Om de er fattige og små som hyrdene på marken, betyr ikke det noe. Har de hyrdenes tro, får de også oppleve hva hyrdene så: Jesus! Verdens frelser!

 

En velsignet god jul og et godt nytt år ønskes deg fra Kari og Kjell Gaulin

Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det, Hebreerne 2,1.

Den som driver, er ikke en som trosser seg fram.

Den som driver, er i det hele tatt ikke aktiv. Det er ikke noe han selv gjør, det er noe som skjer med ham.

Derfor er det også så bekvemt, så behagelig, å drive av sted. Da slipper en alle anstrengelser med å holde seg oppe eller å gå mot strømmen. Selv en død fisk kan drive med strømmen.

Det er også en annen fare her. Vi kan så lett komme ut av kurs uten selv å merke det. Jo svakere, og derfor behageligere å bare drive med strømmen, og da er faren der at man mister retningen.

Det er nettopp  denne påvirkningen som gjør oss så harmløse, som er blitt skjebnesvanger for mange. La oss holde fast kurs som stemmer med ordet, så vi ikke kommer ut av kurs.

Er noen av oss begynt å drive? Vend deg om å gå mot strømmen! Klarer du det ikke, må du rope som den synkende Peter: Herre, frels meg!

La oss bygge våre hus på fjellgrunn. Ordet faste grunn, der vi møter og får hjelp fra vår Herre Jesus Kristus som er prøvd i alt i liket med oss, men uten synd.

Jesus Kristus er i går og den samme ja til evig tid.

 

Hilsen Kjell G

 

 

Ved kilden i dag.

Det er ingen overdrivelse å si at vi lever i en farlig verden. Ja, for mange er det nærmest som å leve på en vulkan, så utrykt er livet for dem. Vi vet ikke hva som skal hende i neste øyeblikk, mange blir rykket inn i evigheten uten noe som helst varsel. Ingen av oss vet hvor mange dager eller år det ennå er igjen av livet.

 

Og ingen vet hvor lenge vi får beholde vår gode helse, som vi alle er avhengige av. Heller ikke kan vi stole så trykt på de gode, eller i alle fall tilstrekkelige, inntekter, eller på den formuen som noen støtter seg til.

 

Skal vi da gå omkring med en permanent bekymring og vente på død og sykdom og fattigdom? Langt ifra! Jesus har jo uttrykkelig sagt at det må vi ikke gjøre. Men derimot er det godt å vandre ydmykt og i takknemlighet.

 

Vi må aldri bli selvsikre og overmodige, for det eneste trygge for oss er nåden, og den kan intet menneske rose seg av, for da er det ikke nåde lenger.

 

Og når vi får lov til å føle oss trygge til tross for at vi ikke vet hva som skal hende i neste øyeblikk, så er det fordi vi hviler i vissheten om at vi alltid er i Guds hånd, hva som enn kommer til å skje.

 

Det er alt for usikkert å bygge vår trygghet på noe av det vi for øyeblikket kan glede oss over. Vi vet jo ikke hvor lenge vi får beholde det. Vår sikkerhet er Guds trofasthet, som er den samme i motgang som i medgang.

Salme 62,9 - Sett deres lit til ham til enhver tid, dere folk! Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela

Gud velsigne deg - Vennlig hilsen Kjell G.

16. januar 2019.

Skulle noen ting være umulig for Herren 1. mosebok 18:14

Vi er ikke alene. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn. Salme 37:5

Herren overvåker det hele, for han har all makt i himmelen og på jorden. Vi kan legge alt som tynger over på han, frykt, angst, sorger og gleder, spørsmål og vantro.

Salme 55:23 - Kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe.

Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. For en salig trøst som ligger i disse ordene. Skulle noen ting være umulig for Herren? Disse ordene gjelder alle situasjoner i vårt liv. Familiesituasjoner, våre bekymringer og våre personlige behov. Guds ord er rettet til oss alle. Vi har en som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han vet om alt det vi bærer på. Han har omsorg for oss.

 Bli ikke fortvilet! Vend blikket oppad mot Jesus Kristus verdens frelser, som er all vår trøst og forløser. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

 Hjelp må vi jo ha, og trøst trenger vi, om det ikke skal bli helt trøstesløst for oss. Og hvis vi ikke vil ta imot noe av det som Gud så gjerne vil gi oss, hvor skal vi da vende oss hen? Lykkelig er den som ikke bare lengter etter, men som lever i Guds kjærlighets lys og varme og trygghet.

 

 Evangelietoner 1

Ja salige hvilested ved Jesu hjerte! Der har jeg i uro fred og trøst i smerte! Der lindring jeg har i savn og lys i mørke. I stormen en sikker havn. En brønn i tørke.

Gud velsigne deg

Kjell. H. Gaulin