Jesus ble prøvd i alt, dog uten synd.

Jesus ble født som menneske og Guds sønn. Han vokste opp som andre barn i Nasaret. Ble omskåret. Var i templet som tolv års gammel gutt, men folket og prestene var ikke klar over hvem han var. De undret seg over hvilken kunnskap han hadde. Prøvde yrkeslivet som tømrer. Ja, det ble sagt om han, tømmermannens sønn. Han ble prøvd og fikk oppleve sorg og smerte.

Hans første under var i bryllupet i Kanaan hvor han gjorde vin av vann. Da begynte hans virksomhet som han skulle fullbyrde her på jorden 30 år gammel. Folk forsto, og han sa det selv at himmelens rike var kommet nær. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han. Alle de som tok imot han gav han rett til å bli Guds, de som tror på hans navn.

Aldri har noen talt med en slik autoritet. Folket ble forundret. Jesu budskap gjorde et sterkt inntrykk. Aldri har noe menneske talt slik som denne mannen Joh.7:16. Det var vanlig at en profet sa: Så sier Herren. Jesus sa aldri dette, men han sa: Jeg sier dere. Mat.5:22. Jesus var selv ordet og Herren.

Jesus gir en klar beskjed Mat. 10:7-8 Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær! Helbred syke,vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Jesus viste folket her på jorden at han har all makt, også i himmelen.

Jesus ble født for å dø i vårt sted. Jesus død på korset er historiens viktigste begivenhet. Da ble djevelen og alle mørkets makter en gang og for alltid beseiret. Kol. 2:15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Frelsen til oss er gratis, men Jesus betalte dyrt for oss at vi skulle bli frelst. Han sonet all verdens synd, da han døde i vårt sted. Dødsrikets porter han sprengte. 1.åp.1:18 står det at Jesus har nøklene til døden og dødsriket. Det betyr at han har makten. 1. kor. 15 oppstandelseskapitlet: Den tredje dagen sto han opp, og kom ut av graven.

Oppstandelsen var et faktum. Førti dager etter oppstandelsen ble han løftet opp mot himmelen og en sky tok han bort, mens hans disipler så på. Han skal komme igjen på samme måten som han for bort. Ja kom Herre Jesus kom snart.

 

Sion Ingedal, 23.09.2020

Kjell H. Gaulin

Engler

Ordet engel betyr sendebud. Guds ambassadører, hans budbærer, hans soldater. Salme 91:11. For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. Salme 34:8  Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare. Englene åpenbarte seg for hyrdene på marken. Eder er i dag en frelser født.

Englene er skapte vesener kol. 1:16. Englene er åndsvesener, men kan også opptre i fysisk tilstand. De kan se ut som mennesker. De kan opptre både synlig og usynlig. Englene er veldig i makt og kraft. De utfører Guds oppdrag med en myndighet og kraft som ingen andre kan motstå.

Herrens engel steg ned fra himmelen og veltet stenen fra Jesu graven. Han var som lyn å se til, og klærne var hvite som snø.  Mat: 28 : 2-3. Når tiden er inne, skal en engel gripe Satan, den gamle slange, binde ham, og kaste ham i avgrunnen for tusen år. Åp. 20:2-3

Englene er udødelige. Evighetsvesener som aldri dør. Englene er hellige vesener. De er syndfrie. De er ærlige, lydige, ydmyke og tallrike. Englene skal ikke tilbedes Åp. 19:10 og Åp. 22:8-9. De er tallrike Åp. 5:11 det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.

Erkeengelen Mikael overengel nevnes som engleverdens fyrste og hærfører. Bibelen nevner han ved navn flere ganger. Engelen Mikael er spesielt satt til å verne om Israel. Dan.12:1 Dan.10:20. navnet Mikael betyr: Hvem er lik Herren.

Engelen Gabriel: Guds budbærer, Guds mann eller Guds helt. Han er nevnt i bibelen fire ganger Guds sendebud gode og viktige nyheter. Han bar bud til jomfru Maria at Frelseren skulle fødes.

Vi takker Gud for hans hellige engler. Og vi ber Gud om hjelp så vi alltid må ferdes der hans engler vokter, leder og verner Guds folk.

 

Sion Ingedal, 16.09.2020

Kjell H. Gaulin

Jesus vant og jeg har vunnet.

Satan betyr motstander. Satan er Guds totale motstander. Han står imot Gud og alt hva Gud er og har, med alle mulige midler. Satan hovedfiende her på jorden er alle kristne og Guds utvalgte folk, Israel.

Den onde Satan er all ondskaps kilde og utspring. Han er totalt ond, tvers igjennom. Mat. 13:19 en løgner. Djevelen betyr anklager og baktaler, en som gjør alt i sin makt for å sverte og beskylde andre. Han anklager og kritiserer Gud, og det samme om menneske overfor Gud.

Fristeren Satan kan skape seg om til en lysets engel 2. kor. 11:14. Han er et åndsvesen, men han kan også opptre i legeme skikkelse. Det kan ikke demonene, de onde ånder. Satan frister alle. Eva var det første mennesket som ble fristet.

Fristeren vil alltid sette inn sine angrep når vi er svake og der vi er svake. Joh. 10:10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge.

Jesus Kristus har all makt Kol. 2:15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Mat: 28:18-19 Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus Kristus. Vi er under Guds trygge omsorg 2.tess 3:3.

Om verden full av djevler var om ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har. Den som Guds sverd kan bruke. Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingen ting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde. (Luther)

Jesu død på korset er historiens viktigste begivenhet. Da ble djevelen og alle mørkets makter en gang og for alltid beseiret. I åp. 1:18 står det at Jesus har nøklene til døden og dødsriket. Det betyr at han har makten, og at nå er det han som bestemmer.

2. kor: 5:17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Jesus Kristus, sann Gud fra evighet, sann Gud og sant menneske i sitt jordeliv, sann Gud og sant herliggjort menneske i all evighet.

Frelsen er til alle mennesker. Frelsen er en Guds gave, av bare nåde.

 

Sion Ingedal, 09.09.2020

Kjell H. Gaulin

Gud er trofast

Gud er trofast. Han forlater ingen, men mange mennesker forlater Gud.

Menneskenaturen er sterk religiøs. Det er nedlagt i mennesket et behov for en høyre makt å støtte seg til, en gud som gir kjærlighet, trygghet og tilgivelse.

Bare Bibelens Gud kan dekke disse grunnleggende behov. Når mennesket forlater Gud, har det fremdeles sitt religiøse behov. Da vil andre ting få den plassen Gud skulle hatt.

Mennesket er skapt til fellesskap med Gud. Dette fellesskap er nødvendig for menneskets trygghet og harmoni. Jes. 48.22 De gudløse har ingen fred, sier Herren. Dette er hva vi trenger i dag, ja, til alle tider. Budskapet om frelse skal forkynnes.

Salme 33.9 Han talte, og det skjedde, han bød, og det stod der.

2. tim 2.14 Dette skal du minne om!

For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. Vi skal møte tidens vantro og det veldige religiøse behov hos folk, med en bibelsk forkynnelse i Ånds og Krafts bevis.

Den som leter etter Gud, må lete der han er å finne. Det er først og fremst i Bibelen, Guds eget ord. Det er de hellige skrifter som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Jeremia 15.16 Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre hærskarenes Gud.

 

Sion Ingedal, 01.09.2020

Kjell H. Gaulin.

Hvor kommer du fra, og hvor går du hen?

Noen dråper fra kilden.

Martin Luther har sagt: jeg vet hvor jeg kommer fra, jeg vet hvor jeg går hen, er det da noe rart at hjertet synger?

Hvor kommer du fra? Du kan svare at du kommer fra slekten, du utgjør et ledd i en lang, lang kjede av generasjoner. Men dypest sett kommer du fra Gud.

Skriften sier at menneskene er skapt i Guds bilde, ikke bare de fromme og gode, ikke bare enkelte priviligerte , men alle mennesker er skapt etter et mønsterbilde, og det viktigste ved dette er ikke vårt utseende. Det er hva Gud har lagt ned i vårt hjerte, det som hører evigheten til.

Hvor ønsker du deg hen?

Det er ikke bare spørsmål om hvor du ønsker deg hen i morgen, til neste uke eller om et år. Hvor har du tenkt deg hen når du skal herfra engang. Det er jo menneskets lodd en gang å dø. Hvor har du tenkt å styre ferden når den dagen kommer?

Jesus spurte en gang sine disipler om de ville gå fra ham. Det var etter at mange andre hadde gjort det. De tålte ikke talen hans og trakk seg tilbake. Vil også dere gå bort? Spurte Jesus sine disipler.  Da var det at Simon Peter stod fram og spurte: Herre, hvem skal vi gå til?

Hvem skal vi gå til med våre prøvelser og vanskeligheter?

Hvor skal vi gå med vår synd?

Hvem skal vi gå til når døden banker på?

Det er bare ett sted å gå til, og det er Jesus Kristus.

De skjønte at Jesus er og blir løsningen på alle problemer, og da kunne de jo ikke gå bort fra ham.

Hvor går du hen?

 

Sion Ingedal 25.08.2020

Kjell H. Gaulin

 

Høsten

Nå om dagen opplever vi at bonden høster inn kornet, en velsignelse av det som er plantet og sådd. Det han sådde i tro er blitt en virkelighet. Store verdier står på spill. Han må ha det i hus før høststormene og vinteren setter inn sine krefter. Høsten er stor, men arbeiderne  få, bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Mat:9.37.

Det viktigste arbeidet er å bringe mennesker til frelse. Det er en stor høst der ute forteller Bibelen, men arbeiderene få. Hvorfor? Høsten er vel et bilde på at sommeren er over. Nå er det høst. Hvor er arbeiderne han skulle regne med? - Kanskje fått andre interesser? - Troløse arbeidere som kanskje har mistet troen og gløden? - Som svarer, jeg ber deg ha meg unnskyldt.

Ikke alle er like synlige, men alle har hver sin tjeneste og oppgave. Alle er elsket av Gud, og avhengige av hverandre. Jesu ordre gjelder også i dag:

 • Mat.28.19-20 - Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånd navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.

La oss arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Gud velsigne deg. Du er verdifull.

 

Sion Ingedal, 19.08.2020

Kjell H.Gaulin

 

Vår tro og lære som kristen.

1.Mos.1:27 - Mennesket ble skapt i Guds bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skape han dem.

Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fylljorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. Mennesket ble skapt til å ha fellesskap med Gud, men det ble Guds sorg og smerte.

Men nå har Jesus Kristus gjenopprettet menneskets fall. Ja, mer en det. Vi er på vei til herlighet og et fellesskap som overgår alt som har vært, og som overgår all forstand og beskrivelse.

Menneskets grunnleggende behov er kjærlighet både gi og få kjærlighet. Vi synger Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, i dens dype grunn Gjemmes livets edelsten!

Vi har behov for trygghet fra vi blir født, og så lenge vi lever. Angst er det motsatte av trygghet. Gud er vår trygghet og vårt håp. Vi har også behov for å bli akseptert eller godtatt. Godtatt er det motsatte som å bli avist.

Vårt legeme er en bolig for vår sjel og ånd. Kroppen den må vi ta vare på. Den trenger mat, hvile og aktivitet for å fungere. Sjelen vår er våre sanser: Syn, hørsel, lukt, følelser og smak.

Menneskets ånd - Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det setter mennesket høyere enn alle andre skapninger. Mennesket er et åndsvesen, skapt til å leve i samfunn med Gud.

Sjel og ånd er det evige og udødelige. Ja, selv vårt legeme skal gjenoppstå. Mennesket er et åndsvesen med bevissthet om godt og ondt. Samvittigheten den anklager oss når vi gjør det vi vet er galt. Rom.7:18-19 - For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.

Vi er alle mennesker og har det samme problemet. Den menneskelige natur og den gudommelige sådan er ikke i harmoni. Det menneskelige natur, kjødet, drives av våre lyster og drifter. Men det nye mennesket i oss, som er av Gud og født i oss ved Den Hellige Ånd, vil leve i fellesskap med Gud.

En dag skal dette fellesskap bli fullkomment, og vår personlighet likeså. Selv i det mest ynkeligste og elendige menneske ser Gud en juvel som er mer verd enn hele verden. For vår skyld ble Guds Sønn gjort elendig for at vi i ham skulle bli fullkomne.

 

Sion Ingedal, 12.08.20  

Kjell H. Gaulin

Omsorg for andre.

Romerne 15:7. Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære.

Dette er vel praktisk kristendom. Vi lever ikke for oss selv, men er lemmer på det samme legeme. Og når et legeme lider, lider de andre med.

Vi må godta hverandre, og være til hjelp for hverandre. 

Rom. 14:1 Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. ( Bli fylt av Den Hellige Ånd.)

Sterke kristne skal bære de svake, hjelpe dem og ikke være til anstøt.

Hvor skal vi hente styrke ? Gleden i Gud er vår styrke, selv om det stormer på jord. Gleden i Gud er vår styrke, så har han sagt i sitt ord. Om under ferden vårt øye. Vætes av tårer iblant, da skuer vi opp mot det høye og vet at forløsning han fant. ( Sang av Håkon Haug.)

Omsorg er å ta vare på noen, og bry seg om noen. 

Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.

Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.

Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler.

Men den som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner.

De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. ( Jesaja 40,28- 31 )

Omsorg er å ha et hjerte som banker for andre i deres nød, angst og problemer.

En sjel er mere vert enn hele verden. Vi trenger hverandre.

 

Sion Ingedal, 05.08.2020

Kjell H. Gaulin

Frelst?

Frelsen er Guds gave, av bare nåde. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det er det Jesus tilbyr oss.

Det finnes ingen andre som kan komme med en så enestående innbydelse. Det gjelder alle mennesker - til alle tider, og det finnes ingen begrensning for hva vi kan komme med, det være seg synd eller andre personlige problemer og plager.

Jesu hvile får vi del i når vi får tro, og ta imot Guds uforskyldte nåde i Jesu navn. Vi får slippe å streve, for selv å få det til, for frelsesverket er fullbrakt.

Vi synger skjønne hvileplass ved Jesu hjerte, sikker tilfluktsted for såret sjel. Å der glemmer jeg all sorg og smerte, for hos Jesus der er allting vel. Kristus er lovens endemål. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst Rom. 10:4

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Loven er blitt en tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Troen på Jesus er vårt seierstegn. Han er vår rettferdighet.

Dere er skilt fra Kristus dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Gal. 5:4. Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. 2. Korinter 12:9.

I ham har vi forløsningen ved hans blod syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom Ef.1:7. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand.

Hvordan kan jeg bli født på ny? Med hjertet tror du og med munnen bekjenner du til frelse. Da skjer der et under, du blir født på ny, og da kan du uttale å si til Jesus: Nå vil jeg at du skal være Herre i mitt liv. Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.

Sion Ingedal, 29.07.2020

Kjell H. Gaulin

Lever vi i de siste tider?

Tegnene viser at Jesus kommer meget snart. Profetiene går i oppfyllelse like for øynene våre. Jødefolket er i dag det tydeligste tegnet på Jesu gjenkomst.

De har vært spredt over jorden i ca to tusen år, men har fremdeles sitt særpreg som nasjon. Nå samles Jødene i Israel, som i de senere år har opplevd en slik gjenreisning som en aldri har sett maken til. Jødene gjør seg ferdig til å ta imot Jesus som sin Messias og bli den ledene nasjon i verdensherre dømme hans.

Etter hvert som vantroen og frafallet tar til, blir verden moden til Antikrists  tid. Han blir en grusom verdenshersker og er dyret i menneskeskikkelse. I hans tid må de som tror på Jesus gi livet for troen sin.

Jesus henter bruden før den verste trengselstiden begynner. De troende får nok oppleve begynnelsen til trengselen, men den store trengsel bryter ikke løs før Jesus har hentet sine hjem til bryllupet i himmelen.

Den store trengselen slutter med at Jesus kommer til Oljeberget. Han knekker Antikrists makt, holder oppgjør med nasjonene og oppretter freds riket sitt. Freds riket varer i tusen år og blir en herlig tid for jorden vår. Det blir fred og forståelse mellom nasjonene. Alt sosialt og åndelig liv vil blomstre.

Etter tusenårsriket blir Satan som har vært bundet i tusen år,  løslatt for en kort tid. Han lager sitt siste opprør mot Gud og blir til slutt kastet i ildsjøen.

Da kommer den alminnelige og endelige oppstandelsen og den endelige dommen før tusenårsriket og en etter. Salige og hellige er den som har del i den første oppstandelse. 

Om noen ikke fantes oppskrevet i livsensbok, da ble han kastet i ildsjøen. Dette er den andre død: Ildsjøen. Åp.21.1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.

La oss være våkene i vår tid, så ingen fører oss vill. Åp.3:11 Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.

Sion Ingedal, 21.07. 2020

Kjell H. Gaulin

Løfteslandet Israel

Vår tro og lære fra Bibelen.

Abram alles troendes  far. Han er også far til Israel. Abram  kom til Kanaans land som en fremmed. Han bodde og døde der som fremmed, enda Gud hadde lovet dette landet til ham og hans etterkommere. (1.mos. 12,27)

Abram var et helt enestående menneske. Da Gud kalte ham fra hans hjemby, Ur i  Kaldea, i det sørlige Babylonia, reiste han på Guds kall og løfte til det lovende land. Da han endelig hundre år gammel, og hans hustru Sara, nitti år,hadde fått sønnen Isak, var han villig til å ofre ham til Gud. På grunn av denne lydighet lovte Gud ham å velsigne all jordens folk (1.Mos.22-18) Dette løftet ble oppfylt i Jesus Kristus (Gal.3,29)

Grensene til det lovede land er beskrevet i (1.mos. 15-21) Det skulle strekke seg fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat. Vi kan også lese om landets grenser i 2.Mos. 23, 31 og Mose. 34. 1-4.

Israel er det eneste folk i verden som på en slik måte har fått sitt land direkte fra Gud. De har Herrens eget skjøte på at landet er deres. Det finnes ingen makt, hvor den måtte være, som kan hindre at Israel får Guds løfte fullstendig oppfylt.

Det finnes intet annet folk i verden med en slik historie. Etter store mirakler i Egypt gikk Israel gjennom Rødehavet. I førti lange år vandret de omkring i ørkenen. Sannsynligvis var de mellom en og to millioner mennesker. Klærne deres ble ikke utslitt, og skoene ble ikke utgått. Mat fikk de fra Gud.

På samme måten som de passerte gjennom Rødehavet, gikk de til fots gjennom elven Jordan. Da stanset vannet, og stod som en voll, langt borte. Jerikos murer falt ved Guds kraft. Ved Guds hjelp inntok de sitt land, enda om deres fiender var sterkere enn dem. (5.Mos.31 1-8)

5.Mos. 7.6 - For du er et hellig folk for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud valgt ut blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.

Be om fred for Jerusalem! Måtte de som elsker deg leve trykt!

4.mos.24.9 - Velsignet er den som velsigner deg, og forbannet den som forbanner deg.

                    

Sion Ingedal, 8. juli 20 - Kjell H.Gaulin

Israel Guds utvalgte folk

Sion Ingedal, 01.07.20

Israel  et folk som er annerledes enn alle andre. Et folk som bor for seg selv og ikke regner seg som andre folkeslag. 5. moseb. 33,29 Salig er du, Israel. Hvem er som du? Et folk som får hjelp fra Herren.

Israel er det eneste folk i verden som Gud har satt sitt stempel på. Vi kan kjenne dem igjen overalt. Deres etniske trekk, deres mat, klær, gudsdyrkelse, sabbat, omskjærelse osv. er forskjellig fra andre folk. 5. moseb.7, 6-9. For du er et hellig folk for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud valgt ut blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.

Israel har gitt oss det gamle testamente. Deres mange profeter taler fremdeles til oss gjennom de hellige skrifter. Det er ingen annen i verden som har gitt oss så store velsignelser. Israels historie og deres skrifter åpenbarer Gud for oss. Kunnskap om Gud betyr mer enn alt annet. Vi hedninger, skulle bøye oss for Israel i dyp takknemlighet.

I det nye testamente finner vi historien om den største av alle jøder, Jesus Kristus. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. ( Joh. 1,11 ) han ble avist og korsfestet. De viste ikke hva de gjorde. ( Lukas 23,34 ) Ved  Jesu død ble profetiene om Messias oppfylt, og frelsens og nådens dør ble åpnet for alle mennesker ( Joh.3,16 )

Evangeliet om frelsen i Jesus Kristus kom til oss fra Israel. Hvordan kan vi takke rett for en slik usigelig gave? Salige visshet Jesus er min.

Dette kan vi tro på. Og dette kan vi dø på. Jesus selv sa, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Da går vi over fra døden til livet.

Jesus vant, og jeg har vunnet. Et evig liv.

Kjell H. Gaulin

 

 

Bønn

                                                     Sion, 24.06.2020

Bønn er rett og slett å prate med Gud. Han kjenner deg.

Det som betyr noe er hva du mener i hjertet ditt, og at du er ærlig. Det er etter Guds vilje at vi skal be. Det står jo i mat.7,7-8 be å du skal få let å du skal finne bank på så skal det lukkes opp for deg.

Hvordan skal jeg oppføre meg når jeg skal be? Hører Gud meg bedre hvis jeg bøyer kne? Eller skal jeg stå med hendene løftet over hodet? Det er ikke stillingen eller hvor flink jeg er til å forme ordene, Gud ser til hjertet. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Det er makt i de follede hender. Det utløser noe han står bak. Vi kan utøse alt for han som ligger på våre hjerter, og han hører når vi ber. Legg på han alt det som tynger deg, og synden som henger så fast ved oss. Han er der for å løse lenker og bånd og sette våre plager i frihet.

Fader vår, Herrens bønn som Jesus lærte sine disipler, der har vi mye å lære. Gud er vår far, og han har omsorg for oss. For han må vi vise ærefrykt og opphøye hans navn. Men hos Gud er det ingen motsetning mellom hans storhet og hans omsorg også for den elendige.

Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende. Jes. 57. Guds ord er klart når det gjelder våre motiver: Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tilegg

Heb. 11, 6 Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han.

 

Kjell H. Gaulin

Hva vet vi om Gud?

Vi vet ikke mer om Gud enn det han selv har åpenbart oss. Naturen omkring oss forteller om Guds storhet. Så åpenbarer han seg i Bibelen. Han taler også til det enkelte menneske hjerte.

Det står i en salme i Bibelen at himmelen forteller Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning. Og Paulus skriver at Guds usynlig vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger.

Han har ikke bare gitt seg til kjenne gjennom de store underverkene: Verdener, solsystemer, mennesket og de minste ting som vi bare kan se gjennom mikroskopet. Men fremfor alt har han åpenbart seg gjennom sin egen sønn Jesus Kristus.

Bibelen lærer at det bare er en sann og levende Gud. Han er en evig ånd, fra evighet til evighet den samme. Han er alle steder, han har all makt og vet alt. Han har skapt alle ting, både det usynlige og det synlige. Han er fullkommen i visdom, rettferdighet, hellighet, godhet og i alt han gjør. Han er selve kjærligheten og våker over alle ting.

Det er bare en Gud, men på samme tid som det er en Gud, er det tre personer i den ene Guddommen. De er av samme vesen, likestilt og bør få samme ære og tilbedelse. Vi sier at Gud er treenig.

Vi ufullkomne mennesker kan umulig helt ut forstå den evige Gud. Men Bibelen har han forklart det som er nødvendig til vår frelse. Og når vi kommer til himmelen, får vi retten til å omgås med Gud. Og da vil vi forstå ham helt.

Gud har strengt forbudt oss å tilbe andre guder. Vi skal ikke tilbe engler, mennesker, dyr, sol, måne eller stjerner. Heller ikke skal vi lage avgudsbilder av tre eller stein eller andre materialer. Gud alene skal vi tilbe. Heller ikke riktig å tilbe Maria eller helgener, eller vente noen hjelp fra dem.

Gud alene er vår far. Veien til Gud går gjennom Jesus Kristus vår frelser og forløser, ledet av den Hellige Ånd, vår ledetråd.

 

Hilsen Kjell H. Gaulin

Pinsedagen menighetens fødselsdag.

Den Hellige Ånd var virksom i og gjennom Jesus. Og etter Jesu himmelfart kom han over disiplene i Jerusalem på pinsedagen.De ble døpt med den Hellige Ånd, den første kristne menigheten ble grunnlagt, og en stor vekkelse tok til.

Ja, Den Hellige Ånd virker på samme måten i dag der han får komme til. Han overbeviser verden om synd, han herliggjør Kristus og  soningsverket og bringer oss velsignelse fra Gud. De troende kan til alle tider få oppleve en dåp i den Hellige Ånd.

Og Gud ønsker å gi alle denne gaven. Apostelen Peter sa på pinsedagen: Løftet hører dere til og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. Når vi blir født på ny skaper Ånden samme med Guds ord liv i hjertene våre.

Når vi opplever åndsdåpen får vi kraft til liv og tjeneste for Jesus. Vi blir fylt med kraft. Kjærligheten til Gud og mennesker blir større enn før, vi får større frimodighet og glede i Gud. Den som blir åndsdøpt, taler som regel i tunger og profetiske ord.

Åndelige nådegaver er nevnt i skriften. Visdoms tale og kunnskaps tale, troens nådegave, gaver til å helbrede, kraft til undergjerninger, profetisk gave, evnen til å prøve ånder, tungemålsgaven og tydning av tunger. Kjærligheten må være drivkraften når disse nådegavene er i bruk.

Ap.gj.1:8-12  Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til Jordens ende.

Dette er vel et av de mest kjente bibelversene i forbindelse med Pinse.

 

Sion Ingedal, 03.06.20   

Kjell H. Gaulin

Frelsen - Tro og Lære

Ef.2,8-9 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.

Gud alene er frelsens suverene mester. Det eneste vi mennesker kan gjøre, er å motta og takke for det han allerede har gjort.

Frelsen er Guds gave, av bare nåde. Kunnskapen om Guds gave, av bare nåde. Kunnskapen om Guds frelse i Jesus Kristus er det viktigste av alt, og det er det mest vidunderligste av alt.

På denne siden av graven kan vi ikke forstå eller fatte hva dette virkelig rommer og innebærer. Men det kommer en dag da Guds barn skal forstå hva frelsen er, i hele sin fylde, og det vil fylle vår ånd med takk og lov og pris i all evighet.

Hva er jeg i Kristus?

 • Frelst Rom. 8:1
 • Guds barn Gal.3:26
 • Jesu bror Joh.20:17
 • Ny skapning 2 Kor. 5:17
 • Forlikt med Gud 2. Kor. 5:18
 • Virkelig fri Joh. 8: 31-36
 • Renset fra all synd 1. Joh 1:7 og 9
 • Rettferdig 1. kor 1:30
 • Hellig Ef. 1:4
 • Gjenløst Jesaja 43: 1-2
 • Korsfestet og død med Kristus Gal. 2:20
 • Oppvakt og levende med Kristus  Ef. 2:4-6
 • En del av Kristi legeme, hans brud Kol. 1,24
 • Fullkommen Heb. 10:14

 

Hva har jeg i Kristus?

 

 • Fred med Gud Rom 5:1
 • Tilgivelse for alle mine synder 1. Joh 1:9
 • En yppersteprest og forbeder i himmelen Rom:8:34
 • Fullt borgerskap med alle rettigheter i himmelen Fil: 3:20
 • Urokkelige løfter for dette liv og for evigheten matt. 28:20
 • En Guds familie, menigheten Ap. gj 2: 41-47
 • Gud er min far Joh. 20:17
 • Jesus er min bror og talsmann Joh.20:17
 • Den Hellige Ånd er min veileder, trøster og forbeder Joh. 16:13
 • Helbredelse for ånd, sjel og legeme Jes 53:5
 • Kraft og styrke Ap.gj.1:8
 • Seier, ja mer en seier Rom. 6:37
 • Autoritet på Jesu vegne Luk. 10:19
 • Et liv med mening og mål. Ef. 2:10
 • Direkte adgang til Gud, Kongenes Konge og herrenes Herre. Rom.5:2
 • All Guds gave, i rikt mål 2. Kor: 9-8
 • Trygghet Jes. 41, 10.13-14

Det som var umulig for loven gjorde Gud.

Jeg er fri!

 

Sion Ingedal, 27.05.2020

Kjell H. Gaulin

Hva er et løfte?

Sion Ingedal, 20.05.20 - Kjell Gaulin

I juridisk språkbruk betegner løfte en erklæring som forplikter avgivern i samsvar med sitt innhold når løftet er kommet til mottagerens kunnskap. For eksempel et tilsagn om en gave.

Et løfte binder angiveren slik at det ikke kan fritt tilbakekalles etter at mottageren har fått kunnskap om det. 2. Korinterne står det.

For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss.

Tro er vårt seierstegn. Tro er ikke blind, men og se Guds løfter å tro på det han har sagt i sitt ord. Han er troens opphavsmann og fullender. Vi tror på alle Guds løfter.

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Troen vår må være forankret i Guds ord og løfter.

Vi synger i sangen: Løftene kan ikke svikte, Nei, de står evig fast! Jesus hvert ord har beseglet Den gang hans hjerte brast.

Tro under alt som deg møter, snart du hjemme er! Da skal du evig få skue Det som du trodde her!

Himmel og jord kan brenne, Høyder og berg forsvinne, Men den som tror skal finne: løftene de står fast.

Guds ord består. Det er et løfte om frelse for alle mennesker.

Johannes evangelium 1:12 - Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

For et løfte, for en trøst. Gud være takk ved Jesus Kristus vår frelser.

Hva er et kall

Et kall er å følge  etter Jesus. Jesus sa til sine disipler, følg meg. Menighetens kall er å følge Jesus. Kallet er å være en Jesu disippel, en etterfølger av Jesus, og han åpenbarer seg for oss gjennom sitt ord.

Jesus gikk omkring her nede og gjorde vel i mot alle. Han mettet de som var hungrige, helbredet de syke, vekte opp døde. Et kall er ikke å gjøre ting etter våre egne påfunn og tankebygninger eller ideer. Et kall er å gå i takt med menigheten og Guds ord.

Menigheten er innstiftet av Gud. Menigheten er Guds eiendom, og der har han satt velsignelsen. Derfor er samfunnet med de Hellige veldig viktig.

Ordet som vi deler og blir forkynt knytter oss sammen, og vi blir fylt av den Hellige Ånd som igjen åpenbarer Kristus for oss som lærer oss veien. Den løser lenker og bånd, og setter oss i frihet.

Da har vi alle et fundament som er menigheten som er bygd på Guds ord som vi kan arbeide ut ifra. Vi synger jo i sangen: Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt.

Det er Guds ord som skal ut, og ikke våre meninger og tankebygninger. Guds ord er levende og gjør noe med oss som mennesker. Mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Ved Jesu føtter ei stille stund. Når orda kjem fra hans eigen munn. Når eg med Jesus åleine er. Da er det hugnad å leva her, synger vi.

Gud velsigne deg.

 

Sion, 13.05.2020

Kjell H. Gaulin

 

Bibelen - Den Hellige Skrift

Bibelen Den Hellige Skrift

Den er skrevet av Hellige Guds menn som var drevet til det av Den Hellige Ånd. Gud ga dem visdom til å føre fram Guds tanker i et menneskelig språk. Førti personer har vært med på å skrive Bibelen. De levde i ulike tider, i forskjellige land og under de mest skiftende forhold. Noen var fyrster, andre levde i fattige kår. Noen var lærte, andre ulærte. De skrev i slott og i fengsel, på reiser i fredstider og i krigstider.

Det viktigste innholdet i Bibelen er det som kalles evangeliet, som betyr: et godt budskap. Det er et kall til frelse for alle mennesker. Hovedpersonen i Bibelen er Jesus Kristus, vår Frelser og forsoner, han som samtidig er både Gud og menneske.

Bibelen største oppgave er å forklare Jesus og hans soningsverk for oss. Bibelen Guds ord går aldri ut på dato. Navnet Jesus blekner aldri. Derfor bør vi lese Bibelen, regne den som den største rikdommen vår og følge den i alle deler. Følger vi den, farer vi aldri vill.

Den er rettesnoren for livet her nede og viser oss veien til himmelen.  Jes.1,8 Kom, kom la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Jes. 55.6. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!

 

Sion Ingedal, 29.04.2020

Kjell H. Gaulin