Les forstanderens andakt til menigheten - Desember 2019

Dråper fra kilden. Luk. 2,8.

Det var noen hyrder der på stedet…..»

De første som fikk høre om underet som var skjedd i stallen i Betlehem, var noen hyrder ute på markene. De holt nattevakt over hjorden sin og ble meget forskrekket da natten ble forvandlet til dag av Herrens herlighet.

Da Jesus døde på Golgata, ble det mørke om dagen, men da han fødes i Betlehem, ble det lys om natten. Hyrdene var ikke vant til slik.

De var ikke vant til at folk i det hele tatt brydde seg om dem. De var ikke så godt ansett i de dager.

Gamle rabbinske skrifter legger for dagen at på denne tiden kunne man f.eks. ikke bruke en hyrde som vitne i en rettsak. Han var ikke troverdig nok og ble i klasse med løse eksistenser.

Men da Gud skulle ha vitner til det største som inntil nå var skjedd,

Sønnens fødsel, valgte han ut noen som ikke hadde adgang til en jordisk rettsal. De skulle være de første vitner til det som hadde skjedd.

Hyrdene trodde det budskap de fikk. De diskuterte ikke tiden bort med å veie for og imot, ved å spekulere på om dette kunne være rett. De gikk ikke engang innom andre hyrdeflokker på veien og spurte om de hadde sett noe. De sa til hverandre: « La oss nå gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!»

De skyndte seg av sted og fant hva Gud hadde åpenbart.

Gud har åpenbart seg på mange måter gjennom tiden, og han åpenbarer seg fremdeles. Han kommer til mennesker som er mottakelige for hans velsignelse. Om de er fattige og små som hyrdene på marken, betyr ikke det noe. Har de hyrdenes tro, får de også oppleve hva hyrdene så: Jesus! Verdens frelser!

 

En velsignet god jul og et godt nytt år ønskes deg fra Kari og Kjell Gaulin

Skulle noen ting være umulig for Herren 1. mosebok 18:14

Vi er ikke alene. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn. Salme 37:5

Herren overvåker det hele, for han har all makt i himmelen og på jorden. Vi kan legge alt som tynger over på han, frykt, angst, sorger og gleder, spørsmål og vantro.

Salme 55:23 - Kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe.

Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. For en salig trøst som ligger i disse ordene. Skulle noen ting være umulig for Herren? Disse ordene gjelder alle situasjoner i vårt liv. Familiesituasjoner, våre bekymringer og våre personlige behov. Guds ord er rettet til oss alle. Vi har en som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han vet om alt det vi bærer på. Han har omsorg for oss.

 Bli ikke fortvilet! Vend blikket oppad mot Jesus Kristus verdens frelser, som er all vår trøst og forløser. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

 Hjelp må vi jo ha, og trøst trenger vi, om det ikke skal bli helt trøstesløst for oss. Og hvis vi ikke vil ta imot noe av det som Gud så gjerne vil gi oss, hvor skal vi da vende oss hen? Lykkelig er den som ikke bare lengter etter, men som lever i Guds kjærlighets lys og varme og trygghet.

 

 Evangelietoner 1

Ja salige hvilested ved Jesu hjerte! Der har jeg i uro fred og trøst i smerte! Der lindring jeg har i savn og lys i mørke. I stormen en sikker havn. En brønn i tørke.

Gud velsigne deg

Kjell. H. Gaulin

 

Tidligere andakter:

 

Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det, Hebreerne 2,1.

Den som driver, er ikke en som trosser seg fram.

Den som driver, er i det hele tatt ikke aktiv. Det er ikke noe han selv gjør, det er noe som skjer med ham.

Derfor er det også så bekvemt, så behagelig, å drive av sted. Da slipper en alle anstrengelser med å holde seg oppe eller å gå mot strømmen. Selv en død fisk kan drive med strømmen.

Det er også en annen fare her. Vi kan så lett komme ut av kurs uten selv å merke det. Jo svakere, og derfor behageligere å bare drive med strømmen, og da er faren der at man mister retningen.

Det er nettopp  denne påvirkningen som gjør oss så harmløse, som er blitt skjebnesvanger for mange. La oss holde fast kurs som stemmer med ordet, så vi ikke kommer ut av kurs.

Er noen av oss begynt å drive? Vend deg om å gå mot strømmen! Klarer du det ikke, må du rope som den synkende Peter: Herre, frels meg!

La oss bygge våre hus på fjellgrunn. Ordet faste grunn, der vi møter og får hjelp fra vår Herre Jesus Kristus som er prøvd i alt i liket med oss, men uten synd.

Jesus Kristus er i går og den samme ja til evig tid.

 

Hilsen Kjell G

 

 

Ved kilden i dag.

Det er ingen overdrivelse å si at vi lever i en farlig verden. Ja, for mange er det nærmest som å leve på en vulkan, så utrykt er livet for dem. Vi vet ikke hva som skal hende i neste øyeblikk, mange blir rykket inn i evigheten uten noe som helst varsel. Ingen av oss vet hvor mange dager eller år det ennå er igjen av livet.

 

Og ingen vet hvor lenge vi får beholde vår gode helse, som vi alle er avhengige av. Heller ikke kan vi stole så trykt på de gode, eller i alle fall tilstrekkelige, inntekter, eller på den formuen som noen støtter seg til.

 

Skal vi da gå omkring med en permanent bekymring og vente på død og sykdom og fattigdom? Langt ifra! Jesus har jo uttrykkelig sagt at det må vi ikke gjøre. Men derimot er det godt å vandre ydmykt og i takknemlighet.

 

Vi må aldri bli selvsikre og overmodige, for det eneste trygge for oss er nåden, og den kan intet menneske rose seg av, for da er det ikke nåde lenger.

 

Og når vi får lov til å føle oss trygge til tross for at vi ikke vet hva som skal hende i neste øyeblikk, så er det fordi vi hviler i vissheten om at vi alltid er i Guds hånd, hva som enn kommer til å skje.

 

Det er alt for usikkert å bygge vår trygghet på noe av det vi for øyeblikket kan glede oss over. Vi vet jo ikke hvor lenge vi får beholde det. Vår sikkerhet er Guds trofasthet, som er den samme i motgang som i medgang.

Salme 62,9 - Sett deres lit til ham til enhver tid, dere folk! Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela

Gud velsigne deg - Vennlig hilsen Kjell G.

16. januar 2019.